Αγροτικά

Χωρίς επιτόκιο οι οφειλές στον ΟΓΑ μέχρι 5.000 ευρώ

Δεν επιβαρύνονται με επιτόκιο οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ στον ΟΓΑ, που εντάσσονται σε ρύθμιση, ενώ χρέη άνω του ποσού αυτού επιβαρύνονται, για το σύνολό τους, με μηνιαίο επιτόκιο 0,25% και ετήσιο 3%.
Αυτό γνωστοποίησε η διοίκηση του οργανισμού με αφορμή την αποστολή των ειδοποιήσεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών β’ εξαμήνου 2014, οι οποίες εκδόθηκαν, για πρώτη φορά, μέσω του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) της ΗΔΙΚΑ, που υποστηρίζει τον οργανισμό, και πρέπει να εξοφληθούν έως 30 Ιουνίου 2015. Μάλιστα, σύμφωνα με τον οργανισμό, το επιτόκιο 8,05% που αναγράφεται στις ειδοποιήσεις είναι ετήσιο και όχι μηνιαίο και αφορά μόνο τις μη ενταγμένες σε ρύθμιση ασφαλιστικές οφειλές.
Σημειώνεται ότι στις ειδοποιήσεις, ο χρόνος έναρξης ασφάλισης που αναγράφεται αφορά μόνο τον κλάδο κύριας ασφάλισης, ανεξάρτητα από το αν ο ασφαλισμένος έχει και χρόνο στην πρόσθετη ασφάλιση. Αυτό συνέβη διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η μετάπτωση στο ΟΠΣ των δεδομένων του κλάδου πρόσθετης ασφάλισης. Συνεπώς, οι ασφαλισμένοι δεν πρέπει να ανησυχήσουν που στην ειδοποίηση ασφαλιστικών εισφορών δεν αναγράφεται και ο χρόνος που έχουν διανύσει στην πρόσθετη ασφάλιση.
Για τους λόγους αυτούς και επειδή το 50% των ασφαλισμένων του ΟΓΑ έχει οφειλές με ποσά μέχρι 1.000 ευρώ, ο διοικητής του οργανισμού Αθανάσιος Μπακαλέξης κάλεσε όλους τους οφειλέτες ασφαλισμένους του ΟΓΑ να υποβάλουν αίτηση έως και τις 26 Ιουνίου, για ένταξη στη ρύθμιση των εκατό δόσεων με ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ (Ν.4321/2015), την οποία χαρακτηρίζει εξαιρετικώς συμφέρουσα

Περισσότερα
Δείτε ακόμα