Γενικά

Χωρίς άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας από 14 έως 24 Ιανουαρίου

Η διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς ενημερώνει ότι από την Παρασκευή 14.1.22 έως και τη Δευτέρα 24.1.22 δεν θα μπορούν να διεκπεραιώνονται υποθέσεις αδειών οδήγησης και αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων στην υπηρεσία, λόγω εργασιών μετάβασης στο νέο on line σύστημα, σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ.339283-27/11/2021 έγγραφο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Έτσι, μέχρι την ολοκλήρωση της νέας παραγωγικής και ψηφιακής διαδικασίας δεν θα υπάρχει πρόσβαση σε κανένα πληροφοριακό σύστημα που αφορά: Άδειες Οδήγησης, άδειες κυκλοφορίας Ειδικές Άδειες ΕΔΧ και Εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών.

Η υπηρεσία (σ.σ. η διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς) θα δέχεται αιτήματα για πρωτοκόλληση-κατάθεση δικαιολογητικών για τις παραπάνω διεργασίες, κυρίως κατόπιν ραντεβού και τηρουμένων όλων των υγειονομικών μέτρων για την προστασία από τη διάδοση της COVID-19, αλλά, τα αιτήματα δεν θα μπορούν να διεκπεραιωθούν πριν τη μετάβαση στο νέο on line σύστημα η οποία προγραμματίζεται από το Υπουργείο να έχει ολοκληρωθεί στις 24.1.22.

Οι διαδικασίες που αφορούν τον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών θα πραγματοποιούνται κανονικά στο ανωτέρω διάστημα, καθώς επίσης και οι λοιπές αρμοδιότητες της υπηρεσίας.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Ο κατάλληλος αριθμός

Η συνδυασμένη κρίση των τελευταίων χρόνων, επί δεκαετία οικονομική, επί τριετία υγειονομική και την τελευταία διετία ενεργειακή, επέτεινε τις συνέπειες […]