Αγροτικά

Εκδόθηκαν οι καταστάσεις κατανομής επιλέξιμων βοσκοτόπων έτους 2021

Από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς ανακοινώθηκε γιά τους κτηνοτρόφους του νομού, ότι έχουν εκδοθεί οι καταστάσεις κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων έτους 2021.

Με την σχετική υπουργική απόφαση καλούνται οι κτηνοτρόφοι, των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσής τους βρίσκεται στον νομό Κιλκίς, να προσέλθουν στα γραφεία της ΔΑΟΚ Κιλκίς (Ανδρέα Παπανδρέου 3, διοικητήριο Κιλκίς, γραφείο 6) έως την Πέμπτη 23.12.21, προκειμένου να λάβουν γνώση σχετικώς με τα στοιχεία της κατανεμηθείσας έκτασης και να υποβάλουν τυχόν αιτήματα γιά χωροταξική ανακατανομή. Κτηνοτρόφοι, που δεν θα ανταποκριθούν εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος,θεωρείται ότι αποδέχονται την κατανομή ως έχει και αποποιούνται του δικαιώματος ένστασης

Επισημαίνεται, ότι η προσέλευση των κτηνοτρόφων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες γιά τον περιορισμό της διασποράς του νέου κορωνοϊού και αφορούν τόσο στην είσοδο, όσο και στην εξυπηρέτηση του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 23413.50181, 23413.50121 & 23413.50127».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Ενδιαφέρουσες εισηγήσεις

Η πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Κιλκίς Φεβρωνία Ιωαννίδου συμμετέσχε στο 2ο παιδαγωγικό συνέδριο, που διεξήχθη στην πόλη μας. Παρουσίασε τις […]