Γενικά

Πιό κοντά το «δικαστικό μέγαρο» στο πρώην εκκλησιαστικό λύκειο Κιλκίς

Τις εγκαταστάσεις του πρώην εκκλησιαστικού λυκείου Κιλκίς θα επιθεωρήσει σήμερα η επιτροπή στέγασης περιφερειακής ενότητας Κιλκίς από κοινού με τον μηχανικό της ιεράς μητροπόλεως Πολυανής και Κιλκισίου, προκειμένου να γίνει χωροθέτηση σ’ αυτές σύμφωνα με το κτιριολογικό έγγραφο του υπουργείου Δικαιοσύνης.
Από την χωροθέτηση σε συνδυασμό με το κόστος του έργου, θα εξαρτηθεί και το χρονικό σημείο υπογραφής του μισθωτηρίου, με το οποίο θα ανοίξει ο «δρόμος» γιά την άμεση πλέον μεταστέγαση των δικαστικών υπηρεσιών στο εν λόγω κτίριο.
Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε μετά την από πλευράς της ΙΜΠΚ εντός της νομίμου προθεσμίας κατάθεση της προσφοράς της γιά εκμίσθωση του κτιρίου του πρώην εκκλησιαστικού λυκείου προς στέγασιν των δικαστικών υπηρεσιών, που ήταν και η μοναδική του σχετικού διαγωνισμού.
Ύστερα από αυτό, η κτηματική υπηρεσία ως επισπεύδουσα, απηύθυνε πρόσκληση στην επιτροπή στέγασης της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς, και διενήργησε την αρχική αυτοψία, συνέχεια της οποίας αποτελεί η σημερινή συνάντησης γιά την χωροθέτηση.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Μετά την εκλογή Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης στο δήμο Παιονίας