Γενικά

Βελτιώσεις στο 2ο ΕΠΑΛ Κιλκίς, αλλά τα προβλήματα παραμένουν


Ρεπορτάζ Βαγγέλλης Αποστολίδης

Ρεπορτάζ Βαγγέλλης Αποστολίδης

Στο θέμα της ακαταλληλότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του 2ου ΕΠΑΛ επανήλθε με σχετική ανακοίνωσή του ο σύλλογος διδασκόντων της εν λόγω σχολικής μονάδας, επισημαίνοντας το πρόβλημα της επικινδυνότητάς του, που είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί εκτός σχολικής λειτουργίας σχεδόν το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων της επίμαχης μονάδας.

Υπενθυμίζεται, ότι εδώ και καιρό, όπως είχε αποφασισθεί σε σχετικές συσκέψεις, υπό την μορφή ….σπονδυλωτικής κινηματογραφικής ταινίας σε τρεις διαφορετικούς χώρους.

Γιά τους μαθητές της γ’ λυκείου στα προκατασκευασμένα κτίρια, που υπάρχουν στο πλησίον των εγκαταλελειμένων κτιρίων του 2ου ΕΠΑΛ της β’ λυκείου στις εγκαταστάσεις του ΟΓΕΚΑ «Δήμητρα» (πρώην ΚΕΓΕ) και της α’ λυκείου, που λειτουργεί σε χώρους του ΟΑΕΔ Κιλκίς, οι οποίοι έχουν διατεθεί σχετικώς.

Μία λειτουργία εκ των πραγμάτων προβληματική, που, όμως, συνεχώς βελτιώνεται μέσα στο 2017 καθώς υπάρχουν παρεμβάσεις στις περισσότερες εξ αυτών.
Ενδεικτική είναι η περίπτωση των αιθουσών στις εγκαταστάσεις του ΚΕΓΕ, όπου μετά τις πρόσφατες διορθωτικές παρεμβάσεις γιά πρώτη φορά από σήμερα η διδασκαλία της β’ λυκείου δεν γίνεται περιοδικώς στις διαθέσιμες αίθουσες αλλά ταυτοχρόνως γιά όλους τους μαθητές.

Μία «νότα» αισιοδοξίας υπάρχει και για την α’ λυκείου, που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του ΟΑΕΔ, καθώς όπως δήλωσε στον «Μ» ο διοικητής του Νικόλαος Δεδεδάκης μέσα στις προσεχείς ημέρες αναμένεται να δοθεί μία ακόμη αίθουσα γιά τις ανάγκες λειτουργίας του ΕΠΑΛ που αναμένεται να λειτουργήσει ως γραφείο διδασκόντων καθώς το εν χρήσει είναι πολύ μικρό και είναι παραδίπλα απο τον χώρο υγιεινής.

Βασικό πρόβλημα παραμένει, όμως, η λειτουργία των εργαστηρίων, και δη αυτών της μηχανολογίας και ηλεκτρολογίας, τα οποία λόγω της ιδιομορφίας των δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε μικρούς χώρους, όπως συμβαίνει, γιά παράδειγμα στα αντίστοιχα των τμημάτων κομμοτικής, φυσιοθεραπείας που λειτουργούν στους χώρους διδασκαλίας των γενικών μαθημάτων χωρίς ουσιαστικό πρόβλημα.

Ένα πρόβλημα, που πιθανότατα θα εξακολουθήσει να ισχύει και την επόμενη σχολική χρονιά και φαντάζει ως το πιό δυσεπίλυτο γιά τον διευθυντή της σχολικής μονάδας Οδυσσέα Φραγγελάκη, καθώς το σχετικό αίτημα που έχει υποβάλει στον τοπικό ΟΑΕΔ, γιά αξοποίηση περαιτέρω χώρων είναι πολύ δύσκολο να ικανοποιηθεί υπό τα σημερινά δεδομένα.

Το πρόβλημα της ουσιαστικώς μη λειτουργίας των επίμαχων εργαστηρίων έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στους τελειοφοίτους του ΕΠΑΛ αλλά και γενικότερα στα θέματα, που σχετίζονται με την τετράμηνη αξιολόγηση όλων των μαθητών και την διάρθρωση των τμημάτων, που καθίσταται προβληματική.

Βεβαίως, προοπτική λειτουργίας του 2ου ΕΠΑΛ την επόμενη σχολική χρονιά στις εκκενωμένες εγκαταστάσεις, στις οποίες τα σημάδια εγκατάλειψης ήδη έχουν αρχίσει να γίνονται ορατά, πρακτικώς δεν υφίσταται.

Και τούτο διότι η άρση της επικινδυνότητας των επίμαχων εγκαταστάσεων, είναι πρακτικώς αδύνατον να αντιμετωπισθεί μεσοπροθέσμως. Επ’ αυτού θα επανέλθουμε συντόμως με νέο ρεπορτάζ.

Αλλαγές στο καθεστώς που έχει διαμορφωθεί πρακτικώς, μπορούν να προκύψουν μόνον σε σχέση με τις εξελίξεις που συνδέονται με την μετεγκατάσταση του παραρτήματος του ΤΕΙ Κιλκίς στις νέες του εγκαταστάσεις και το ενδεχόμενο να παραχωρηθούν στο 2ο ΕΠΑΛ από πλευράς του ΟΑΕΔ οι χώρου του γιά την λειτουργία του εκεί.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα