Οικονομία

Υποχρεωτική και γιά τις ατομικές επιχειρήσεις η εγγραφή στο γενικό εμπορικό μητρώο (ΓΕΜΗ)

Η υπηρεσία γενικού εμπορικού μητρώου (ΓΕΜΗ) του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου (ΕΒΕ) Κιλκίς ανακοίνωσε, ότι έχει λάβει το τελευταίο διάστημα σημαντικό αριθμό αιτημάτων για διευκρίνηση των υπόχρεων εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ, ατομικών επιχειρήσεων – φυσικών προσώπων.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται και τα εξής:

« … Από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4919/2022 και τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης με αριθμό 44070/28-04-2022 (ΦΕΚ Β226/2022) του υπουργού ανάπτυξης και επενδύσεων, στο παράρτημα της οποίας υπάρχει αναλυτικός πίνακας με όλους τους ΚΑΔ, που τεκμαίρεται ότι έχουν εμπορική δραστηριότητα, καθώς και από την με αριθμό 52871/23.05.2022 εγκύκλιο του υπουργείου ανάπτυξης με θέμα «Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων μετά την ψήφιση του Ν.4919/2022 αναφορικά με 1) τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ, 2) τις μεταβατικές διατάξεις και 3) τα νέα Μητρώα», προκύπτουν οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Παρακαλούμε όλα τα μέλη μας, καθώς και όσους τυχόν από την επαγγελματική τους δραστηριότητα έχουν υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ, να εξετάσουν την υποχρέωσή τους, σύμφωνα με τον νόμο, την υπουργική απόφαση και την εγκύκλιο που αναγράφονται παραπάνω, καθώς από 1/10/2022 θα επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα