Γενικά

Υπόχρεοι για τον καθαρισμό των οικοπέδων τους οι δημότες του Κιλκίς

Ο δήμος Κιλκίς υπενθυμίζει στους δημότες που είναι ιδιοκτήτες, νομείς ή επικαρπωτές οικοπέδων ή ακάλυπτων χώρων εντός οικιστικού ιστού της πόλης και οικισμών, την υποχρέωσή τους να διατηρούν τους χώρους αυτούς καθαρούς από ξερά χόρτα και απορρίμματα.

Οι εργασίες αποψίλωσης – καθαριότητας είναι αναγκαίες, γίνονται με δική τους ευθύνη, και θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά στο ενδεχόμενο πρόκλησης πυρκαγιάς, στη δημιουργία μικροεστιών μόλυνσης και στην παρουσία τυχόν τρωκτικών σε οικόπεδα όπου έχει αναπτυχθεί βλάστηση.

Ο δήμος Κιλκίς δε νομιμοποιείται να παρέμβει σε ξένη ιδιοκτησία για τον καθαρισμό οικοπέδων ούτε έχει επί του παρόντος οργανωμένη δυνατότητα ανάληψης των σχετικών εργασιών αποψίλωσης – συντήρησης πρασίνου έναντι χρέωσης του δημότη.

Καλούνται οι δημότες να μεριμνήσουν για την προστασία της περιουσίας τους, με τον περιορισμό της βλάστησης και την καθαριότητα των οικοπέδων τους.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα