Γενικά

Υποβολή αιτήσεων στον δήμο Παιονίας γιά αποκατάσταση ζημιών

Από τον δήμο Παιονίας ανακοινώθηκε, ότι οι δημότες των οποίων οι επιχειρήσεις (γεωργικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις μη γεωργικού χαρακτήρα) έχουν υποστεί ζημιές από τα καιρικά φαινόμενα της 17ης Σεπτεμβρίου 2022 μπορούν να υποβάλουν αίτηση δήλωσης ζημιάς και απαραίτητο φωτογραφικό υλικό στον δήμο Παιονίας, από 17 έως και τις 31.10.22.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του δήμου Παιονίας στο Πολύκαστρο (Μ. Αλεξάνδρου 75-77), τηλ. 2343350153.

Όσοι υποβάλουν αιτήσεις δήλωσης ζημίας θα πρέπει να έχουν απαραιτήτως μαζί τους:

-Σύντομο ιστορικό του Συμβάντος

-Άδεια λειτουργίας ή λοιπές άδειες (άδεια/γνωστοποίηση λειτουργίας, ΓΕΜΗ, Βεβαίωση Μητρώου Αγροτών Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες κ.λπ.)

-Φορολογικές Δηλώσεις επιχείρησης (Ε1 και Ε3 προηγούμενου έτους θεομηνίας), Δηλώσεις Φ.Π.Α. (έτους θεομηνίας)

-Απογραφή προηγούμενου έτους (όπου είναι υποχρεωτική)

-Αναλυτική κατάσταση ζημιών με αξία και αντιστοίχιση σε φωτογραφίες και παραστατικά

-Φωτογραφίες

-Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπά παραστατικά (σε περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από τους προμηθευτές)

-Κατάσταση κατεστραμμένου μηχανολογικού εξοπλισμού με αποσβέσεις

-Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) περί μη ασφάλισης της μονάδας

-ΚΑΔ λειτουργίας της επιχείρησης

-Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου και αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας (σε περίπτωση ζημιών σε αυτοκίνητο επαγγελματικής χρήσης)

Υποβολή αιτήσεων για αποκατάσταση ζημιών σε κτιριακές υποδομές

Επίσης ανακοινώθηκε, ότι οι δημότες, των οποίων οι κτιριακές υποδομές (κατοικίες, κτιριακές υποδομές επιχειρήσεων) έχουν υποστεί ζημιές από τα καιρικά φαινόμενα της 17ης Σεπτεμβρίου 2022,και ιδιαιτέρως οι κάτοικοι Πολυπέτρου, μπορούν να υποβάλουν αίτηση δήλωσης ζημιάς και απαραίτητο φωτογραφικό υλικό από τις 17 έως και τις 31.10.22 στον δήμο Παιονίας.

Οι αιτήσεις, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του δήμου Παιονίας στο Πολύκαστρο (Μ. Αλεξάνδρου 75-77), τηλ. 23433.50153.

Ο δήμος Παιονίας θα προβεί στη σύσταση τριμελούς επιτροπής, όπου θα πραγματοποιήσει αυτοψίες.

Η συγκεντρωτική κατάσταση των κτιρίων αποστέλλεται στο τμήμα πολιτικής προστασίας της ΠΕ Κιλκίς υπογεγραμμένη από την τριμελή επιτροπή.

Όσοι υποβάλουν αιτήσεις δήλωσης ζημιάς θα πρέπει να φέρουν απαραιτήτως μαζί τους αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, Ε1 και Ε9 και φωτογραφίες της κτιριακής υποδομής που έπαθε την ζημιά.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Αεικίνητος

Στην πανελλήνια απεργία της Πέμπτης 16.3.23 συμμετέσχε ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρος Παππάς. «Διεκδικούμε ασφάλεια στην εργασία, δικαιοσύνη και […]