Αγροτικά

Έως τις 31 Δεκεμβρίου η υποβολή αιτημάτων χωροταξικής ανακατανομής επιλέξιμων βοσκοτόπων έτους 2020

Από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς ανακοινώθηκε, ότι θα δεχθεί αιτήματα χωροταξικής ανακατανομής (ενστάσεις) έως και τις 31.12.20 γιά τις καταστάσεις κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων έτους 2020, που έχουν εκδοθεί.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

« …Εξ αιτίας της πανδημίας του νέου κορωνοϊού και των μέτρων, που ισχύουν για τον περιορισμό της διασποράς του, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του υπουργείου εσωτερικών, καλούνται όσοι πολίτες ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με τη ΔΑΟΚ Κιλκίς, προκειμένου να λάβουν γνώση για την ισχύουσα κατανομή και άλλες σχετικές πληροφορίες, στα τηλέφωνα 2341350115,-123,-191 έως και τις 31.12.20.

Όσοι κτηνοτρόφοι επιθυμούν βάσει της Υ.Α. 915/69142/15-5-2018 (ΦΕΚ 1812/Β’/21.05.2018), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α 1950/350420/14-12-2020 (ΦΕΚ 5464/Β΄/22-12-2020), να υποβάλουν αίτημα χωροταξικής ανακατανομής και ανεξάρτητα εάν επικοινώνησαν ή όχι με την ΔΑΟΚ Κιλκίς, γιά να λάβουν γνώση, καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικώς σχετικό αιτιολογημένο αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας: [email protected] έως και τις 31.12.20.

Αιτήματα μπορούν να κατατεθούν και αυτοπροσώπως εφ’ όσον τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας, και με προσυνεννόηση (ραντεβού) στα ανωτέρω αναγραφόμενα τηλέφωνα.

Σε διαφορετική περίπτωση, θεωρείται ότι οι δικαιούχοι αποδέχονται την κατανομή ως έχει και αποποιούνται του δικαιώματος ένστασης».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα