Εκπαίδευση

Υποψηφιότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα «REACT–EU» έθεσε η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κιλκίς

Η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κιλκίς κατέθεσε στις 7 / 9/ 21 υποψηφιότητα συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «ΤRaining Τeachers Αcademy for EuropeAn ΕxCellence in green EnvironmentTal civic and digital EdUcation – REACTEU». Το πρόγραμμα αποσκοπεί στον εξοπλισμό των εκπαιδευτικών, που εργάζονται με μαθητές, με καινοτόμα «εργαλεία» για την ανάπτυξη «πράσινων» και ψηφιακών δεξιοτήτων, την αστική εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα και την ικανότητα «να μάθουν πως να μαθαίνουν».

Επί πλέον, το REACTEU επιχειρεί να αντιμετωπίσει τα εμπόδια στην μακροπρόθεσμη κινητικότητα των εκπαιδευτικών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας ένα σύστημα αντιστοίχισης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στη μακροπρόθεσμη κινητικότητα μεταξύ των σχολείων.

Γιά την επίτευξη αυτών των στόχων του, έχει δημιουργηθεί μία ομάδα έργου, αποτελούμενη από διαπιστευμένους παρόχους εκπαιδευτικής κατάρτισης, τόσο στην αρχική όσο και στην ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση, μία κοινότητα πρακτικής, πανεπιστημίων και εμπειρογνωμόνων ΜΚΟ, στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης και των σχολείων.

Το έργο αναμένεται να έχει αρκετές επιπτώσεις, χάρη στις καινοτόμες μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των παραδοτέων. Το REACTEU θα προωθήσει τη χρήση μιας συνεργατικής προσέγγισης μεταξύ των εταίρων και την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών.

Συντονίστρια χώρα για το πρόγραμμα, το οποίο για πρώτη φορά εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η Ιταλία. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.006.539,37 ευρώ και είναι χρηματοδοτούμενο κατά 80% δηλαδή κατά 805.231,496 ευρώ.

Γιά την υλοποίηση του προγράμματος το ποσό προϋπολογισμού γιά το τμήμα που αφορά στην διεύθυνση δευτεροβάθμιας ανέρχεται σε 80.324,90 ευρώ ενώ η ίδια χρηματοδοτείται με 64.259,92 ευρώ. Συμμετέχουν δώδεκα εταίροι από Ιταλία, Τουρκία, Ελλάδα, Τσεχία και Ισπανία.

 

 

 

 

 

 

 

 

Περισσότερα
Δείτε ακόμα