Γενικά

Υπεγράφη σύμβαση εργασίες κατασκευής – αντικατάστασης στηθαίων και σήμανσης οδικού δικτύου

Την Τρίτη 28.4.20, υπεγράφη μεταξύ του αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς Ανδρέα Βεργίδη και εκπροσώπου της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΚΙΚΗΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» η σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Εργασίες κατασκευής – αντικατάστασης προστατευτικών στηθαίων και κατακόρυφης σήμανσης εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας υποδιεύθυνσης τεχνικών έργων Π.Ε. Κιλκίς έτους 2019», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.

Ο αντιπεριφερειάρχης με τον ανάδοχο, παρουσία και του προϊστάμενου τεχνικών έργων κ. Γρηγοριάδη όσο και του επιβλέποντα κ. Παρδάλη συμφώνησαν ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα.

Το αντικείμενο του εν λόγω έργου είναι η αντικατάσταση υφιστάμενων κατεστραμμένων, αλλά και η εκ νέου τοποθέτηση, στηθαίων ασφαλείας και κατακόρυφης σήμανσης, σε επιλεγμένες θέσεις που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών, σε όλο το μήκος του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα