Κιλκισιώτικες κουβεντούλες

Υπάρχει διαφορά

Πράγματι, θετική η κίνηση του δημάρχου Κιλκίς να ελαχιστοποιήσει, σχεδόν άχρι μηδενισμού, την χρήση των οχημάτων του δήμου από τα αιρετά στελέχη του, ώστε να χρησιμοποιούνται απρόσκοπτα, και μόνον όταν επιβάλλεται, από τα υπηρεσιακά.

Ωστόσο, είναι γνωστό το ότι η (κατά)χρηση των υπηρεσιακών οχημάτων από τα αρκετά στελέχη της προηγούμενης διοίκησης του δήμου Κιλκίς, με τον συνδυασμό της οποίας είχε εκλεγεί για πρώτη φορά και ο νυν δήμαρχος, είχε προκαλέσει την έντονη ενόχληση και πιεστικότατη παρέμβαση του υπερκειμένου οργάνου της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Ετσι, το προναφερθέν φαινόμενο είχε σχεδόν εκμηδενισθεί, οπότε προς τι τόσες… «κωδωνοκρουσίες» για την μνημονευθείσα κίνηση του δημάρχου Κιλκίς;

Διότι, άλλο να λαμβάνεις συνειδητά κάποια απόφαση ή να αναλαμβάνεις πρωτοβουλία ή να προβαίνεις σε κάποια ενέργεια προερχόμενη από την δική σου πολιτική βούληση (η αναφορά είναι γενική και αφορά σε κάθε στέλεχος της τοπικής διοίκησης) και άλλο κατόπιν ισχυρών άνωθεν πιέσεων.

Όπως και να ‘χει το πράγμα η διαφορά αυτή είναι εμφανής και κάθε άλλο παρά επουσιώδης.

Περισσότερα

Φωτοσχόλιο

Συνάντηση Σ.Παραστατίδη με τον δήμαρχο Κιλκίς Δ.Κυριακίδη

Δείτε ακόμα