Διάλεξη στην «Τέχνη» με θέμα την επιθετικότητα στο διαδίκτυο

Γενικά /

Ομιλία με θέμα «Το πρόσωπο και το προσωπείο: Αντικοινωνική συμπεριφορά, εθισμός και επιθετικότητα στο διαδίκτυο», διοργανώνει η «Τέχνη» γιά την Δευτέρα 17.3.14 στην αίθουσα «Μανόλης Ανδρόνικος» του συλλόγου, με ώρα έναρξης 5.30 το απόγευμα. Το θέμα θα αναπτύξει ο λέκτωρ κοινωνικής και θεωρίας του σύγχρονου κόσμου στο τμήμα θεολογίας ΑΠΘ Χρήστος Ν. Τσιρώνης.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Τσιρώνης θα αναφερθεί στην ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογικών εφαρμογών στα ηλεκτρονικά μέσα στην τελευταία δεκαετία, η οποία έχει επηρεάσει βαθιά όλες σχεδόν τις πτυχές του προσωπικού και κοινωνικού βίου…
Στο πώς η άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις ηλεκτρονικές εφαρμογές άνοιξε νέες προοπτικές και προσδιόρισε νέες προκλήσεις για την ανθρώπινη εμπειρία, επηρεάζοντας ιδιαιτέρως τα παιδιά και τους νέους, καθώς είναι οι πρώτοι και πιο ευαίσθητοι δέκτες κάθε κοινωνικής αλλαγής…
Στο ότι, ήδη, για μια ολόκληρη γενιά η έννοια της επικοινωνίας συνεκδοχικά συνδέεται με έννοιες, όπως άμεση και ηλεκτρονική ανταλλαγή μηνυμάτων, εικονική αλληλεπίδραση και συνομιλία, ηλεκτρονικοί «τόποι» συζητήσεων, διαδικτυακοί φίλοι κ.λπ…
Τέλος, ο κ. Τσιρώνης θα θέσει και μια σειρά από σύγχρονα ερωτήματα όπως, ποια είναι τα όρια, οι σκοποί και οι αρχές της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, υπό ποιές προϋποθέσεις μπορεί να οδηγεί στη συνάντηση με άλλους ανθρώπους, στην αποξένωση από αυτούς ή και την προσωπική αλλοτρίωση, με ποιον τρόπο η (διαδικτυακή) επικοινωνία μπορεί να παραμένει ένα μέσο αντί ενός αυτοσκοπού».

Περισσότερα

Στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η μονάδα λυματολάσπης της ΔΕΥΑΚ με 6.836.316 ευρώ

Η διαχείριση της λυματολάσπης από τους βιολογικούς καθαρισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, με έναν συνδυασμό πρωτοποριακών μεθόδων, που περιλαμβάνει τεχνολογίες […]

Δείτε ακόμα