Γενικά

Τρίμηνη παράταση για δηλώσεις αδήλωτων τετραγωνικών σε ακίνητα

Νέα δυνατότητα ρύθμισης των αδήλωτων τετραγωνικών στα ακίνητα έχουν οι ιδιοκτήτες τους σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 18 του Ν.4915/2022, με την οποία δίδεται τρίμηνη παράταση ώστε να υποβάλουν δήλωση με ορθά στοιχεία για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης του ακινήτου τους.

Σε εφαρμογή της νέας νομοθετικής διάταξης ο Δήμος Κιλκίς καλεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων που μέχρι σήμερα δεν έχουν καταθέσει δήλωση ή έχουν καταθέσει ανακριβή δήλωση, να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Οι δηλώσεις θα γίνονται είτε ψηφιακά σε ειδική πλατφόρμα που θα ενεργοποιήσει προσεχώς η ΚΕΔΕ είτε στο Δήμο Κιλκίς (Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, ισόγειο Δημαρχείου) με αυτοπρόσωπη παρουσία του υπόχρεου προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (διατίθεται από την υπηρεσία) συμβόλαιο ιδιοκτησίας, φωτοαντίγραφο Ε9 όπου αναφέρονται τα νέα τ.μ., περαίωση κτηρίου εφόσον υφίσταται, εξουσιοδότηση σε περίπτωση συνιδιοκτησίας).

Η υποβολή της δήλωσης των αδήλωτων τετραγωνικών συνοδεύεται με προσαύξηση 20% επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. Απαλλάσσονται δε οι ιδιοκτήτες πλήρως από αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών, προστίμων και προσαυξήσεων (που φθάνουν μέχρι και το 200%) για χρονικές περιόδους πριν από το 2020.

Οι οφειλές για τα αδήλωτα τετραγωνικά μπορούν να εξοφληθούν σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης, πλην της τελευταίας δόσης, τα 10 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και τα 50 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα. Μηνιαίες δόσεις με ποσό μικρότερο των ανωτέρω ελαχίστων ορίων, που έχουν ήδη καταβληθεί ή βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4915/2022 διατηρούνται σε ισχύ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Κιλκίς (τηλ. επικοινωνίας: 23413 52194-197-198 -195).

Ο Δήμος Κιλκίς θα επεξεργαστεί τις δηλώσεις και θα προχωρήσει στην εκκαθάριση όλων των σχετικών υποθέσεων εγγράφοντας στα μητρώα του τα ορθά τετραγωνικά μέτρα το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Γ.Φλωρίδης: Επανέρχεται το αυτεπάγγελτο στη δίωξη στελεχών σε τράπεζες, ΝΠΔΔ και Δημόσιο

Την επαναφορά του αυτεπάγγελτου στη δίωξη των τραπεζικών στελεχών, των στελεχών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και του Δημοσίου εξήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η διάταξη, […]