Αγροτικά

Στα τρία χωρίζονται τα σχέδια βελτίωσης γιά μικρούς παραγωγούς και κτηνοτρόφους

Στα τρία αναµένεται να χωριστούν τα σχέδια βελτίωσης στο νέο πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης ανάλογα με το ύψος της επένδυσης που θέλει να κάνει ο δικαιούχους, τον χρονικό ορίζοντα της επένδυσης και το είδος της εκµετάλλευσης που συντηρεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Agrenda», µε την φιλοδοξία να διορθωθούν κάποιες από τις αστοχίες του παρελθόντος που έριξαν το μέτρο στα «βράχια».
Πριμ 15.000 ευρώ για τις μικρές εκμεταλλεύσεις και ειδικό πρόγραμμα για μικτές μονάδες και ζώα στη νέα περίοδο.

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα σχέδια των διαχειριστικών αρχών τα σχέδια θα χωριστούν στα εξής υποµέτρα:
• Η πρώτη κατηγορία θα αφορά τους αγρότες ή (για πρώτη φορά) στις οµάδες παραγωγών που θέλουν να υλοποιήσουν υψηλού προϋπολογισµού επενδύσεις που θα αφορούν σε δαπάνες αγοράς γης (νέα προσθήκη το μέτρο), εξοπλισµού και αγροτικών µηχανηµάτων. Για όσους θέλουν να υλοποιήσουν σχέδιο µικρότερου προϋπολογισµού, δεν θα ισχύουν ωρισµένα κριτήρια επιλογής (πχ εξωστρέφεια της εκµετάλλευσης, υποβολή επενδυτικού σχεδίου) µε ταχύτερη διαδικασία επιλογής.

• Στην δεύτερη κατηγορία θα εντάσσονται µικτές και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, μέτρο το οποίο αναµένεται να κινηθεί στα ίχνη των μικρών σχεδίων βελτίωσης του «Μπαλτατζή». Το υποµέτρο θα έχει τίτλο «Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευσης» και αναµένεται µεταξύ άλλων να επιδοτεί επενδυτικά σχέδια χαµηλότερου προϋπολογισµού από την πρώτη κατηγορία και την αγορά ή εκσυγχρονισµό σταβλικών εγκαταστάσεων.

• Στην τρίτη κατηγορία θα µπορούν να εντάσσονται µόνο οι µικρές εκµεταλλεύσεις, οι οποίες θα καλύπτονται για τον εκσυγχρονισµό τους και για λειτουργικές δαπάνες από το υποµέτρο «Ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων». Οι δικαιούχοι θα λαµβάνουν πριµ μέχρι 15.000 ευρώ, το οποίο θα µπορούν να διοχετεύσουν σε επενδύσεις που αφορούν την απόκτηση γης, την αγορά ζωικού ή φυτικού κεφαλαίου, την απόκτηση µηχανολογικού εξοπλισµού και λειτουργικά κόστη όπως το µισθολογικό.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα