Κοινωνία

Άλλα τρία τμήματα εκμάθησης ποντιακής διαλέκτου στο Κ.Δ.Β.Μ.

Το κέντρο διά βίου μαθήσεως (ΚΔΒΜ) δήμου Κιλκίς ανακοίνωσε την έναρξη του πρώτου δωρεάν εκπαιδευτικού προγράμματος τοπικής εμβέλειας γιά την εκμάθηση της ποντιακής διαλέκτου. Τα μαθήματα θα παραδίδονται στις εγκαταστάσεις του 1ου λυκείου Κιλκίς από την εκπαιδεύτρια Αρχοντούλα Κωνσταντινίδου κάθε Δευτέρα και Παρασκευή το διάστημα 4-7 μμ
Στόχο του εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας 150 ωρών, αποτελεί η ικανοποίηση του καθολικού αιτήματος του ποντιακού κόσμου και μια βαθύτατη επιθυμία για την όσο το δυνατόν περισσότερο συνέχιση της πολιτισμικής ταυτότητας στο μέλλον και διάσωση της ποντιακής διαλέκτου. Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν την ποντιακή διάλεκτο, θα πρέπει να είναι ικανοί ώστε να μπορούν να επικοινωνούν χρησιμοποιώντας την ποντιακή διάλεκτο, ενώ θα διακατέχονται από ηθική κ ψυχική ικανοποίηση γιατί πλέον θα κατέχουν γνωστικώς την διάλεκτο των προγόνων τους.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση» του υπουργείου παιδείας και θρησκευμάτων με τίτλο πράξεων «Κέντρα διά βίου μάθησης – Προγράμματα εθνικής εμβέλειας & προγράμματα τοπικής εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα διά βίου μάθησης – Προγράμματα εθνικής εμβέλειας & προγράμματα τοπικής βμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Ηδη ανακοινώθηκε η συγκρότηση άλλων δύο τμημάτων, ενώ επίκειται και η αντίστοιχη τετάρτου. Όσοι ενδιαφέρονται και προκειμένου να καλύψουν τις εναπομείνασες θέσεις για πληροφορίες και εγγραφές μπορούν να απευθύνονται:
-Πηνελόπη Θ. Σιούρδα, υπεύθυνη εκπαίδευσης, ανάπτυξης και διασφάλισης ποιότητας του Κ.Δ.Β.Μ. δήμου Κιλκίς, τηλ. 23410 20041 απογευματινές ώρες, κιν. τηλ. 6975851511,
-Κωνσταντίνα Χαλβατζή, υπεύθυνη οργάνωσης του Κ.Δ.Β.Μ. δήμου Κιλκίς
κιν. τηλ. 6949079991,
– Δήμο Κιλκίς στα τηλέφωνα 23413 52151 και 52100 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερα

Δεν ξεχνώ τα Τέμπη «Ποτέ Ξανά»

Το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου, μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, κόπηκε το νήμα της ζωής για τουλάχιστον 57 ανθρώπους στη φονική σύγκρουση των δύο τρένων στα […]

Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Μετά την εκλογή Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης στο δήμο Παιονίας