Κοινωνία

Προκαλεί οργή η συμπεριφορά των Τραπεζών

Είναι γνωστό το ότι οι συνέπειες της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και της εφαρμοζόμενης πολιτικής της συνεχούς και εντεινόμενης λιτότητας έχουν δημιουργήσει μιάν «εκρηκτική» κατάσταση στην ελληνική κοινωνία.
Και ενώ θα περίμενε κανείς εκδήλωση «πυροσβεστικών» πρωτοβουλιών από όλα τα σχετιζόμενα με την οικονομία όργανα, ώστε τουλάχιστον σε πρώτη φάση να περιορισθεί και να ελεγχθεί η «φωτιά», έρχονται ωρισμένες τράπεζες να «χύσουν λάδι» σ’ αυτήν με την επαίσχυντη, εξοργιστική και, εν τέλει, απαράδεκτη τακτική τους ως προς την εφαρμογή κάποιων νομοθετικών διατάξεων εσχάτως θεσπιθέντων.
Μία από αυτές αφορά στις δεσμεύσεις λογαριασμών ακόμη και πολύ μικρού χρηματικού περιεχομένου σε περίπτωση οφειλών του καταθέτη προς εφορία, ΙΚΑ, δήμους κα.
Η ίδια, όμως, διάταξη ρητώς ορίζει, ότι σε περίπτωση καθ’ οιονδήποτε τρόπο ρυθμίσεως των οφειλών και σχετικής εγγράφου βεβαιώσεως από εφορία, ΙΚΑ, δήμους κλπ προς τις τράπεζες, οι τελευταίες οφείλουν να αποδεσμεύουν ΠΑΡΑΥΤΑ (όχι απλώς αμέσως, αλλά την ίδια στιγμή) τις καταθέσεις.
Φαίνεται, όμως, ότι κάποιες τράπεζες, …«την είδαν αλλιώς την δουλειά», σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα συγκεκριμένων συμπολιτών αδιαμφισβητήτου κύρους και αξιοπιστίας, στις περιπτώσεις των οποίων εφαρμόσθηκε η διάταξη της δέσμευσης των καταθέσεων, αλλά φρόντισαν να προβούν σε εξοφλήσεις ή ρυθμίσεις, με επακόλουθο τόσο η εφορία όσο και το ΙΚΑ (στις περιπτώσεις των συγκεκριμένων) να δώσουν αμέσως έγγραφη εντολή αποδέσμευσης.
Τότε ακριβώς άρχισαν τα ..«γυμνάσια» γιά έναν από αυτούς, που ρύθμισε οφειλές του στο ΙΚΑ.
Ενώ, δηλαδή, η θεωρούμενη ως «δυσκίνητη» λόγω της κρατικής προελεύσεώς της Εθνική Τράπεζα αποδέσμευσε τις καταθέσεις του ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ κιόλας ημέρα, μετά την ρύθμιση και την εντολή του ΙΚΑ, οι …«ευέλικτες» και «εξυπηρετικές» Πειραιώς και «Γιούρομπανκ» αρνήθηκαν στον συμπολίτη αυτήν την αποδέσμευση με την δικαιολογία, ότι …δεν είχε φτάσει σ’ αυτές το έγγραφο του ΙΚΑ σε ότι αφορά την πρώτη και σε κωλυσιεργία του συστήματος για την δεύτερη!
Τότε αυτός έσπευσε να εκδόσει επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου και να το επιδώσει σ’ αυτές ιδιοχείρως.
Και πάλι αρνήθηκαν να αποδεσμεύσουν τις καταθέσεις, κάνοντας λόγο γιά …«νομικά κωλύματα», εξ αιτίας των οποίων η αποδέσμευση θα είναι δυνατή σε …δέκα πέντε ημέρες!
Αν αυτό δεν συνιστά αλαζονική και προκλητική συμπεριφορά απέναντι στον πολίτη, πώς αλλιώς θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί κατά τρόπο, που να μην εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου περί Τύπου;
Χώρια που ενισχύει την καθολική πεποίθηση των πολιτών, ότι γιά τις τράπεζες όπως και γιά τους εφαρμοστές της σχετιζόμενης με αυτές πολιτικής, δεν υπάρχουν άνθρωποι και πολίτες, με ζωτικές ανάγκες ή και με υποθέσεις «ζωής και θανάτου», αλλά μόνον ….αριθμοί, με «καλούς» μόνον όταν εξυπηρετούν και επιτρέπουν να «ευημερεί» το δικό τους σύστημα.
Την ίδια και ακόμη από εξοργιστική συμπεριφορά επεφύλαξαν οι ίδιες τράπεζες σε συμπολίτη, αφ’ ενός μεν ανακοινώνοντάς του ότι οι καταθέσεις δεσμεύθηκαν …«κατά λάθος» (;!), αφ’ ετέρου δε επικαλούμενες τα ίδια «νομικά κωλύματα», που αποκλείουν αποδέσμευση πριν την παρέλευση εικοσαημέρου!
Ό,τι και να συμβαίνει, οι ιθύνοντες των τραπεζών δείχνουν να «προσπερνούν» ή να «παρακάμπτουν» επιδεικτικώς και προκλητικώς μία βασική αρχή της εννόμου τάξεως: Ό,τι δηλαδή, υπάρχει πλήρης εφαρμογή του οποιουδήποτε νόμου, και όχι επιλεκτική και κατά το δοκούν.
Ο συγκεκριμένος νόμος ορίζει, ότι δεσμεύεται κάθε κατάθεση σε περίπτωση οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.
Συγχρόνως, όμως, με άλλο εδάφιό του, ορίζει ότι αποδεσμεύεται κάθε κατάθεση, όταν η εφορία ή το ασφαλιστικό ταμείο ενημερώσει εγγράφως τις τράπεζες γιά εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλών.
Το να εφαρμόζεται …αστραπιαίως το πρώτο σκέλος και να υφίσταται σκανδαλώδης αδράνεια ή και κωλυσιεργία ως προς την εφαρμογή του δευτέρου, πέραν του ότι φορτίζει ακόμη περισσότερο και πολύ επικίνδυνα το ήδη «εκρηκτικό» κοινωνικό κλίμα, οι εξοργισμένοι πολίτες φρονούν, ότι συνιστά λόγο να αρχίσουν τέτοιες τράπεζες να δέχονται πιό συχνά την επίσκεψη του εισαγγελέα.
Μπορεί κάποιος να τους πείσει, ότι έχουν άδικο;

Περισσότερα

Δεν ξεχνώ τα Τέμπη «Ποτέ Ξανά»

Το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου, μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, κόπηκε το νήμα της ζωής για τουλάχιστον 57 ανθρώπους στη φονική σύγκρουση των δύο τρένων στα […]

Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Μετά την εκλογή Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης στο δήμο Παιονίας