Κοινωνία

Τακτικός καθηγητής στην ιατρική σχολή του πανεπιστημίου Αθηνών ο Σ.Τουμανίδης

Γιά άλλη μία φορά ο δρ Σάββας Τουμανίδης, ένας από τους επιφανείς Κιλκισιώτες της διασποράς, τίμησε στο έπακρο τον τόπο καταγωγής του.
Ο διακεκριμένος Κιλκισιώτης καρδιολόγος και διδάκτωρ καρδιολογίας, ήδη προ πολλού αναπληρωτής, αναγορεύθηκε σε τακτικό καθηγητή καρδιολογίας στην ιατρική σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην πρώτη κιλκισιώτικη παρουσία τόσο υψηλού επιπέδου στο συγκεκριμένο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
Ηταν το επιστέγασμα μιάς λαμπρής σταδιοδρομίας, η οποία συνδύασε το ύψιστο επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης με το ήθος και την ανθρωπιά. Ενας συνδυασμός, που καταξίωσε τον δρ Σάββα Τουμανίδη στην επιστημονική κοινότητα και τον ανήγαγε σε πρότυπο ανθρώπου προς μίμησιν, σε συνάρτηση με το ότι ό,τι πέτυχε το πέτυχε στηριζόμενος στις δικές του δυνάμεις, με την αξία του και το «σπαθί» του, μη συμβιβαζόμενος στον αγώνα του εναντίον των σκοπιμοτήτων και των εκφυλιστικών φαινομένων εκείνων, που αντιστρατεύονται την αξιοκρατία και την υπονομεύουν διαρκώς.

Ποιός είναι
Και είναι αυτό ένας ακόμη λόγος, που προσδίδει ιδιαίτερη αξία σ’ αυτήν την διάκριση του Σάββα Τουμανίδη ύστερα από μία διαδρομή με αφετηρία το Κιλκίς, όπου πραγματοποίησε τις εγκύκλιος σπουδές του, αποφοιτώντας από το τότε εξατάξιο γυμνάσιο το σχολικό έτος 1967-68.
Ακολούθησαν οι λαμπρές σπουδές στην ιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, η ειδίκευση στην παθολογία-καρδιολογία στην θεραπευτική κλινική του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η μετεκπαίδευση στην καρδιολογία στο νοσοκομείο του Βασιλικού Κολλεγίου του Λονδίνου, η αναγόρευσή του σε διδάκτορα καρδιολογίας το 1983 με την βαθμολογηθείσα με άριστα διατριβή, με τίτλο «Χαρτογράφηση εμφράγματος του οπισθίου τοιχώματος του μυοκαρδίου».
Το υπόλοιπο διογραφικό σημείωμά του …«ομιλεί» από μόνο του:
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
α . Ε λ λ η ν ι κ έ ς
1. Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ιατρικής Εκπαίδευσης.
– Πρόεδρος 2001 – 2003.
– Γενικός Γραμματέας 1986 – 1989 και 1998 – 2001.
– Ταμίας 1993 – 1996.
– Ειδικός Γραμματέας 2003 – 2005.
2. Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία.
– Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου 1986-88.
3. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
– Εντεταλμένο μέλος (18/11/2003).
– Ομάδα Εργασίας Υπερηχοκαρδιογραφίας.
– Ομάδα Εργασίας Πειραματικής Καρδιολογίας (Αντιπρόεδρος 2006-8).
4. Ιατρική Εταιρεία Αθηνών.
5. Αντεπιστέλλον μέλος Εταιρείας Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.
6. Πάρεδρο μέλος Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας.
7. Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών.
8. Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας.
– Ειδικός Γραμματέας 2003 – 2005.
9. Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας.
– Οικονομικός Σύμβουλος 2005 – 2007 και 2007 – 2009 και 2009 – σήμερα.
β . Δ ι ε θ ν ε ί ς
1. Fellow of the European Society of Cardiology (FESC)
2. Member of the Working Group on Echocardiography of the European Society of Cardiology
3. Fellow of the International College of Angiology (FICA)

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

1. Οργάνωση και ανάπτυξη του Τμήματος Υγειονομικού της Διοίκησης Αγωγού Καυσίμων (ΔΑΚ), ως Έφεδρος Ανθυποσμηναγός (1975-1977).
2. Συμβολή στην οργάνωση των Μετεκπαιδευτικών Επιστημονικών Συγκεντρώσεων των Ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Λαρίσης (1976-1979).
3. Οργάνωση και διεύθυνση του Υπερηχοκαρδιογραφικού Εργαστηρίου της Θεραπευτικής Κλινικής (1986-σήμερα).
4. Μέλος της Επιτροπής για την Ακαδημαϊκή Οργάνωση του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (1987, Λάρισα).
5. Μέλος Ομάδων Εργασίας της Επιτροπής Εθνικού Συνταγολογίου του ΕΟΦ (1989-1992).
6. Συμβολή στη διοργάνωση των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για την Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών στις «Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνικές» της Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, 27-29 Μαρτίου 1987.
7. Συμβολή στη διοργάνωση του 1ου Σεμιναρίου για την Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών στις «Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνικές» της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας. Αίθουσα ΕΕΧΟΤ. Αθήνα, 21 – 22 Μαΐου 1988.
8. Συμβολή στη διοργάνωση του 1ου Σεμιναρίου για την Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών στις «Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνικές» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών – Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ιατρικής Εκπαίδευσης. Αθήνα, 11 – 12 Μαρτίου 2004.
9. Συμμετοχή στη σύνταξη των Αντικειμένων Εκπαιδεύσεως των Ειδικευομένων Ιατρών στην Παθολογία.
10.Εκπρόσωπος του Παθολογικού Τομέα στη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 2005-2006 και 2006-2007.
11.Μέλος Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 2005-2006.
12.Συμβολή στη διοργάνωση των ακολούθων Συμποσίων, Ημερίδων και Συνεδρίων.
13.Μέλος της επιτροπής εξετάσεων για την έναρξη ειδικότητας στον τομέα Παθολογίας στην Κύπρο
14. Διοργάνωση πανελληνίου καρδιολογικού συνεδρίου στο Κιλκίς το 2012

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Χαρτογράφηση εμφράγματος του μυοκαρδίου
Πειραματική εφαρμογή συστημάτων αυτορρύθμισης της αρτηριακής υπέρτασης
Μηχανο-ηλεκτρικό φαινόμενο. Σχέση αρτηριακής πίεσης – αρρυθ ιών
Μελέτη της αναδιαμόρφωσης της αριστερής κοιλίας μετά από οξύ πειραματικό έμφραγμα του μυοκαρδίου
Σύγκλιση μεσοκολπικής επικοινωνίας – ωτίου αριστερού κόλπου
Πειραματικές & κλινικές υπερηχοκαρδιογραφικές μελέτες
Βηματοδότηση της αριστερής κοιλίας
Μελέτητης αρτηριακής υπέρτασης με 24ώρη καταγραφή
Ενδοκρινικά νοσήματα και καρδιά
Μεταμόσχευση καρδιάς
Ιατρική εκπαίδευση

Περισσότερα
Δείτε ακόμα