Γενικά

Την πρόσληψη 63 σχολικών καθαριστών – καθαριστριών ανακοίνωσε ο δήμος Κιλκίς

Την πρόσληψη εξήντα τριών (63) καθαριστών – καθαριστριών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανακοινώνει ο δήμος Κιλκίς με σκοπό την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας στις σχολικές μονάδες του δήμου τη σχολική χρονιά 2020-2021.

Από τις προκηρυσσόμενες θέσεις οι είκοσι οκτώ (28) είναι πλήρους απασχόλησης και οι υπόλοιπες τριάντα πέντε (35) μερικής απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι- ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] από σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου έως την Τρίτη 25 Αυγούστου.

Αναλυτικές οδηγίες για την προκήρυξη βρίσκονται στον διαδικτυακό τόπο του δήμου Κιλκίς (www.e-kilkis.gr ( Ενημέρωση Πολιτών > Προκηρύξεις – Διακηρύξεις > Σχολικές Καθαρίστριες).

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί και στους πίνακες ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Κιλκίς.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Η έκτη καλύτερη

Την έκτη καλύτερη επίδοση σε εθνικό επίπεδο, με ποσοστό 5,27%, κατέγραψε στο Κιλκίς το πρωτοεμφανιζόμενο στα πολιτικά δρώμενα της χώρας […]