Γενικά

Θεσσαλονίκη-Κιλκίς-ΒΙΠΕ Κιλκίς: Γιά ποιά «εθνική οδό μιλάτε;»

Πολύς λόγος και πολλή μελάνι γιά την εθνική οδό Κιλκίς-Θεσσαλονίκης, το έργο που άρχισε …πριν χρόνια και …δεν εννοεί να ολοκληρωθεί.

Να «ολοκληρωθεί»; Μία κουβέντα είναι:

Διότι, αυτός ο δρόμος έχει ονομασθεί «στα χαρτιά» ως «εθνική οδός Θεσσαλονίκης-Κιλκίς-ΒΙΠΕ Κιλκίς-Προμαχώνα Σερρών».

Μόνο που από την διασταύρωση προς Κιλκίς και μετά μόνον …εθνική οδό δεν θυμίζει!

Στο παρόν δεν γίνεται αναφορά στο τμήμα ΒΙΠΕ Κιλκίς Σταυροχώρι-Δροσάτου-ΣΣ Μουριών-νομού Σερρών, όπου χρειάζεται πράγματι πολλή φαιά ουσία και να χυθεί πολλή μελάνη, γιά να περιγραφή η κατάστασή του.

Και ναι μεν η κρίση της τελευταίας δεκαετίας απετέλεσε αντικειμενικό παράγοντα αναστολής προγραμματισμού και εκτέλεσης σημαντικών έργων οδικής υποδομής όπως και σε άλλους τομείς.

Ομως, σε αρκετές περιπτώσεις η επίκληση της κρίσης από αξιωματούχους της κεντρικής και τοπικής διοίκησης έχει δημιουργήσει την αίσθηση, ότι πρόκειται γιά ασφαλές άλλοθί του, προκειμένου να δικαιολογήσουν την αδράνεια ή έλλειψη βούλησης ή και αδιαφορίας τους γιά έργα υποδομής, η κατασκευή των οποίων δεν είναι ανέφικτη ακόμη και σε καιρό κρίσης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το προαναφερθέν τμήμα της επίμαχης οδού από την διασταύρωση γιά Κιλκίς μέχρι την περιοχή μεταξύ των κόμβων Μ. Βρύσης και Σταυροχωρίου, που είναι τύποις μεν «εθνική οδός», ουσία δε ούτε κάν ασφαλής οδός ταχείας κυκλοφορίας παρά μόνον οδός – «λαιμητόμος», κοινώς «καρμανιόλα».
Και τούτο διότι:

-Μετά την διασταύρωση προς Κιλκίς ο δρόμος δεν έχει διαχωριστικό στηθαίο ούτε εμφανώς χαραγμένες τις απαιτούμενες τουλάχιστον δύο λωρίδες κυκλοφορίας ούτε προστατευτικό πλευρικό δίφρακτο (μπάρα) κι από τις δύο πλευρές ούτε, το σπουδαιότερο, ασφαλή σημεία εισόδου σ’ αυτόν και εξόδου από αυτόν.

-Το οδόστρωμα είναι από εμφανώς «ταλαιπωρημένο» μέχρι «φθαρμένο» από την ελλιπή συντήρηση.

-Η κυκλοφορία στην διασταύρωση προς Λεβεντοχώρι συνεχίζει να ρυθμίζεται, αν είναι δυνατόν, από …φωτεινούς σηματοδότες, διαιωνίζοντας το «ιστορικό» λάθος αυτής της επικίνδυνης επιλογής, αφού, αποτελεί κανόνα …η μη συμμόρφωση των οδηγών, ιδίως μετά τις προχωρημένες βραδινές και νυχτερινές ώρες, ακριβώς επειδή η κίνηση από και προς το Λεβεντοχώρι είναι σποραδική, με επακόλουθο να αμβλύνεται η προσοχή των οδηγών. Μάλιστα προσφάτως κινδύνευσε οδηγός, παρ’ όλο που, λόγω ακριβώς γνώσεως του προβλήματος, εκινείται πολύ προσεκτικά ακόμη και με πράσινο!

Κι όμως, η κάθε άλλο παρά κοστοβόρος και χρονοβόρος λύση «φαντάζει» …επί δεκαετίας: «Υπογειοποίηση» του δρόμου από και προς το Λεβεντοχώρι στην επίμαχη διασταύρωση. Σαν αυτή της αρχής του ανηφόρου από Μεταλλικό προς Κιλκίς, γιά μετάβαση προς και από το Μεταλλικό, που «έκοψε μαχαίρι» τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα στα οποία το σημείο εκείνο ήταν επί μακρόν το πιό «φονικό» όλου του νομού Κιλκίς.

-Στο σημείο, όπου βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο τέσσερες μεγάλες εγκαταστάσεις σημαντικών επιχειρήσεων υπάρχει παράδρομος, υποτίθεται προοριζόμενος γιά την εξυπηρέτησή τους.

Η αναφορά στο «υποτίθεται» έχει να κάνει με το ότι ο παράδρομος αυτός δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, ώστε να καταλήγει σε ομαλή είσοδο στον κεντρικό δρόμο. Αντιθέτως, καταλήγει σε αδιέξοδο. Συγχρόνως, δεν υπάρχει ανισόπεδη πρόσβαση στο «ρεύμα» του δρόμου προς Θεσσαλονίκη, με επακόλουθο οι καθ’ οιονδήποτε τρόπο σχετιζόμενοι με τις εν λόγω επιχειρήσεις και οι επισκέπτες τους να υποχρεώνονται, αφ’ ενός μεν σε αναστροφή στον «άβολο» παράδρομο, αφ’ ετέρου δε σε ταχεία είσοδο στο «ρεύμα» προς Θεσσαλονίκη από σημείο του κεντρικού δρόμου με …διπλή συνεχή διαχωριστική γραμμή, και μάλιστα χωρίς επαρκή ορατότητα από την πλευρά του «ρεύματος» προς Σταυροχώρι, που σημαίνει ότι ο κίνδυνος πρόσκλησης ατυχήματος ή δυστυχήματος δεν είναι θεωρητικός.

-Μεταξύ του σημείου των εγκαταστάσεων των τεσσάρων επιχειρήσεων και του κόμβου Μ.Βρύσης, και ενώ, όπως αναφέρθηκε, δεν υπάρχει ούτε μία ασφαλής εξ υπαρχής είσοδος και έξοδος στον κεντρικό δρόμο, «βγαίνουν» και από τις δύο πλευρές σ’ αυτόν αρκετοί αγροτικοί χωματόδρομοι.

Εδώ ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος ή δυστυχήματος εξ αιτίας ελλείψεως προσοχής ή στιγμιαίας απροσεξίας είτε από οδηγό γεωργικού μηχανήματος που εισέρχεται (κακώς) στον κεντρικό δρόμο, είτε από οδηγό οχήματος ή δικύκλου, που κινείται με μεγάλη ταχύτητα σ’ αυτόν, είναι ακόμη πιό «απειλητικός».

Όλα αυτά αναδεικνύουν και καθιστούν επιτακτική την αναγκαιότητα, όχι συνήθως «εμβαλωματικών» παρεμβάσεων (κοινώς «μπαλωμάτων» από τα οποία …«χορτάσαμε») αλλά ουσιαστικής μέριμνας γιά την πλήρη ανακατασκευή, σε πρώτη φάση, του τμήματος της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κιλκίς-ΒΙΠΕ Κιλκίς-νομου Σερρών από την διασταύρωση προς Κιλκίς μέχρι τους κόμβους Μ.Βρύσης και Σταυροχωρίου, ώστε να αποτελέσει τμήμα …πραγματικής εθνικής οδού με προδιαγραφές πραγματικής οδού ταχείας κυκλοφορίας.

Τούτο σημαίνει συγχρόνως ανισόπεδη πρόσβαση και στα δύο «ρεύματα» κυκλοφορίας, προς και από το Λεβεντοχώρι και τις τέσσερες επιχειρήσεις, άρα κατάργηση των φωτεινών σηματοδοτών και αναβάθμιση του παραδρόμου με ανάλογες προδιαγραφές.

Επίσης, αποκλεισμό της πρόσβασης στον κεντρικό δρόμο μέσω αγροτικών.

Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αναθαβαθμιστείθ η συγκοινωνία στην συγκεκριμένη περιοχή, θα εξυπηρετούνται καλύτερα κάτοικοι, επιχειρηματίες και επισκέπτες της περιοχής και, το σπουδαιότερο, θα ελαχιστοποιηθούν, με περιορισμό μόνο στον ανθρώπινο παράγοντα οι κινδυνοι πρόκλησης ατυχημάτων ή δυστυχημάτων.

Ας μην «τυρβάζουν περί πολλών», λοιπόν, ή πιό απλά ας μην «κοκκορεύονται» οι αρμόδιοι αξιωματούχοι της κεντρικής, της περιφερειακής και της τοπικής διοίκησης, κάθε φορά που διατυμπανίζουν την εκτέλεση ενός έργου, όταν πρόκειται είτε γιά μέρος κάποιου μεγάλου είτε γιά κάποιο από τα «πασαλείματα» εκείνα που δεν μπορούν να υποκαταστήσουν ένα …κανονικό έργο.

Θα τους το υπενθυμίζει συνεχώς η απαράδεκτη «εικόνα» και η «εγκυμονούσα» κινδύνους κατάσταση του τμήματος μεταξύ της διασταύρωσης προς Κιλκίς και των κόμβων Μ. Βρύσης και Σταυροχωρίου της εθνικής (πάντα «στα χαρτιά») οδού Θεσσαλονίκης-Κιλκίς-ΒΙΠΕ Κιλκίς-νομού Σερρών.

Λίγο περισσότερη επιείκια
Και μία φιλική και καλοπροαίρετη επισήμανση στο τμήμα τροχαίας Κιλκίς.

Ορθότατα τα όργανά του μεριμνούν γιά την οδική ασφάλεια με μέτρα, μεταξύ των οποίων και το «στήσιμο μπλόκων» γιά οδηγούς, που είτε υπερβαίνουν το προβλεπόμενο όριο ταχύτητας είτε, το κυριότερο, κινούνται με υπερβολική ταχύτητα.

Και ουδείς αμφιβάλλει, ότι εκτελούν ευσυνειδήτως τα καθήκοντα αλλά και τις εντολές, που έχουν.

Όταν, όμως, «γράφουν» γιά τον προναφερθέντα λόγο, «στήνοντας μπλόκο» στον χώρο στάθμευσης μπροστά από τα τέσσερα εργοστάσια, τότε τίθεται ένα ζήτημα κοινωνικής ευαισθησίας.

Διότι, με δεδομένη την προαναφερθείσα κατάσταση, θα εδικαιολογείται λίγη περισσότερη επιείκια στην αντιμετώπιση των οδηγών, πλην των ελαχίστων «χτυπητών» περιπτώσεων, εκείνων που υπερβάλλουν, και οι οποίοι θα το έκαναν ακόμη και αν ο δρόμος ήταν …ο ιδανικός.

Εν τάξει η μέριμνα γιά την οδική ασφάλεια, αλλά θα πρέπει τα όργανα της τροχαίας να μην παρακάμπτουν το ότι ο οδηγός, που του «ξέφυγαν» λίγα χιλιόμετρα παραπάνω (μόνον αυτός), πέρα από την οικονομική στενότητα, την οποία λόγω συγκυρίας μπορεί να υφίσταται, στερείται του στοιχειώδους δικαιώματος να οδηγεί σε ΑΣΦΑΛΗ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, που όσον αφορά στο συγκεκριμένο τμήμα η ανακατασκευή και μετατροπή του σε τέτοια είναι εφικτή.

Και την ευθύνη γι’ αυτό φέρουν οι ίδιοι κυβερνητικοί και περιφερειακοί αρμόδιοι, από τους οποίους προέρχονται και οι όποιες εντολές και οδηγίες προς τα όργανα της τροχαίας.

Λίγο περισσότερη κατανόηση και τίποτε περισσότερο, λοιπόν, από αυτά τουλάχιστον προς τους οδηγούς εκείνους, που με τα λίγα χιλιόμετρα παραπάνω στο κοντέρ αλλά με επαρκή προσοχή δεν προκαλούν κινδύνους, όταν κινούνται στο επίμαχο τμήμα της «εθνικής οδού» Θεσσαλονίκης-Κιλκίς-ΒΙΠΕ Κιλκίς-νομού Σερρών.

Γι’ αυτούς, με το που σταθμεύουν στο «μπλόκο» ύστερα από το σχετικό σήμα, αρκεί μία απλή, έστω και αυστηρή, σύσταση και υπενθύμιση της υποχρέωσης να μην υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας αλλά και των κινδύνων από αυτήν.

Μία τέτοια αντιμετώπιση των συγκεκριμένων οδηγών στις σημερινές δύσκολες γιά όλους συνθήκες, είναι βέβαιον, ότι θα έχει πολύ πιό ουσιαστικό αποτέλεσμα, καθώς, εκτός των άλλων, θα διαλύσει την πλανώμενη αίσθηση, ότι τα «μπλόκα» της τροχαίας είναι «κυρίως εισπρακτικού χαρακτήρα».

Περισσότερα

Σε 24ωρη απεργία οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας

Σε 24ωρη απεργία κατέρχονται, την Τετάρτη 28.2.24, οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, αντιτιθέμενοι […]

Συνάντηση δημάρχου Κιλκίς με την πρόεδρο και τα στελέχη του ‘’Νηρέα’’ για τα Κέντρα Πρόληψης

Επίσκεψη στον δήμαρχο Κιλκίς Δημήτρη Κυριακίδη πραγματοποίησαν χθες η πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας […]

Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Από την επισκεψη της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου στην Αγία Παρασκευή