Γενικά

Πρόσληψη ενός ιδιωτικού φύλακα θήρας από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Κιλκίς

Η Κυνηγετικός Σύλλογος Κιλκίς προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες για Θηροφύλαξη και γενικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος θα προχωρήσει στην πρόσληψη ενός ιδιωτικού φύλακα θήρας.

Η θέση εργασίας αφορά τον Κυνηγετικό Σύλλογο Κιλκίς .

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη μας, μέχρι και την 02/06/2023 ημέρα Παρασκευή , κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα…9 π.μ. έως 13μ.μ στα γραφεία του συλλόγου Κιλκίς στην διεύθυνση Θεσσαλονίκης 3 Τ.Κ 61100. τηλ. 2341028283.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τη σχετική αναλυτική προκήρυξή μας μαζί με την απαιτούμενη αίτηση υποψηφιότητας από τα γραφεία της συλλόγου.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα