Γενικά

Κυκλοφοριακή αγωγή και οδική ασφάλεια

Γράφει ο Θεόφιλος Τιρεκίδης

H κυκλοφοριακή αγωγή και η οδική ασφάλεια, αποτελεί, ένα από τα πιο σοβαρά θέματα που θα πρέπει να δώσουμε σημασία ,ως πολιτεία ,ως άνθρωποι, ως πολίτες ,ως χρήστες δικτύου.

Όπως υπάρχουν κανόνες για την συνύπαρξη των ανθρώπων, στην κοινωνία, στην οικογένεια, στις βαθμίδες εκπαίδευσης ,έτσι υπάρχουν γραπτοί και άγραφοι κανόνες για την αρμονική συνύπαρξη, όλων των χρηστών στο δρόμο.

Ο δρόμος είναι δημόσιος χώρος που τον μοιραζόμαστε όλοι. Η αρμονική συνύπαρξη όλων των χρηστών ,είναι μια δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία η οποία γίνεται δυσκολότερη, όταν υπάρχουν κακοτεχνίες στο οδόστρωμα, ελλιπή σήμανση, ελλιπής φωτισμός, όταν δεν υπάρχουν ασφαλή γενικά οδικά δίκτυα .

Επίσης ,όταν όλα αυτά συνοδεύονται από την ελλιπή τήρηση των κανόνων, που έχει θεσπίσει η κοινωνία και είναι συγκεντρωμένοι στον Κ.Ο.Κ

Όταν σεβόμαστε τον Κ.Ο.Κ έχουμε ένα καλά υποστηριζόμενο δίκτυο, σημαίνει ότι σεβόμαστε τόσο τον εαυτό μας, όσο και τους άλλους χρήστες και δεν θέτουμε την ζωή τους σε κίνδυνο.

Είναι γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό σε ατυχήματα, οφείλονται σε ανθρώπινη συμπεριφορά κυρίως, αλλά και σε κακή κατάσταση του οδικού δικτύου, που θα πρέπει να <<προφυλάξει>> όλους τους χρήστες ,από τους κακώς κινούμενους οδηγούς. Όλο αυτό σε συνάρτηση, με τις κακές περιβαλλοντικές συνθήκες, αυξάνει το ποσοστό ατυχημάτων.

Ως εκ τούτου ,κύρια αιτία πρόκλησης ατυχημάτων ,δεχόμαστε την παραβίαση του Κ.Ο.Κ από οδηγούς, ποδηλάτες ,πεζούς.

Εκτός από γραπτούς κανόνες ,όπως σας προανέφερα έχουμε και άγραφους κανόνες, που είναι απαραίτητοι για την αρμονική συνύπαρξη μας στο δρόμο.

Σ’ αυτούς περιλαμβάνεται ,η υποχρέωσή μας να αντιμετωπίζουμε τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου, ως ¨εν δυνάμει¨ παραβάτες. Συνεπώς πρέπει παρατηρώντας την οδηγική συμπεριφορά τους, να προβλέπουμε τα ενδεχόμενα λάθη τους.

Εξάλλου, η κίνηση που συνοδεύεται από ευγένεια και σεβασμό προς τους υπόλοιπους χρήστες ,διευκολύνει την κυκλοφορία και προστατεύει από οδικά ατυχήματα. Σεβασμός λοιπόν, προς τους άλλους σημαίνει ότι προσέχουμε και για την δική μας ασφάλεια.

Επίσης απαιτείται και ένα καλοστημένο και διατηρημένο οδικό δίκτυο, το οποίο θα ανοίξει τους διαύλους επικοινωνίας, με στόχο την ευρύτερη στρατηγική εξωστρέφεια, για την ¨οδική ασφάλεια¨ η οποία θα αναπτύξει και θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής ,στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας.

Θέτοντας τις βάσεις , για να γίνουν πράξη οι προτάσεις μου, που αφορούν ενέργειες, για την δημιουργία και κορύφωση των δράσεων που βασίζονται στην φιλοσοφία της ¨οδικής ασφάλειας¨ και ¨κυκλοφοριακής αγωγής¨.

Όλο αυτό διότι η διασύνδεση της περιοχής μας με τα υπόλοιπα δίκτυα διαφέρει στις υποδομές και χρήζει επιδιόρθωσης.

Πρωτοβουλία μου να αναλάβω να ενισχύσω την προσπάθεια που γίνεται, με σκοπό την οδική ασφάλεια και κυκλοφοριακή αγωγή.

Πρόθεσή μου ,η επικοινωνία και συνάντηση ,προκειμένου να ενημερωθούν για τις προτάσεις που αφορούν την περιφέρεια του Νομού Κιλκίς ,όλοι οι παράγοντες, σε ένα τόσο σοβαρό θέμα και ευελπιστώ την συνεργασία αλλά και ευαισθητοποίηση όλων .

Ιδιαίτερη βαρύτητα, επιθυμώ να δοθεί, σε ολοκληρωμένα σχέδια, βιώσιμης αειφόρου ανάπτυξης και διαχείρισης κοινωνικών, φυσικών και πολιτιστικών ,πόρων του Νομού σε συνεργασία πάντα με την περιφέρεια.

Με την πίστη, από κοινού για γρήγορη ανάπτυξη και ολοκλήρωση των υποδομών, που θα συμπεριλαμβάνει και την παλαιωμένη Εθνική οδό, Μάλγαρα, Θεσσαλονίκη, Εύζωνοι . Επίσης σοβαρές παρεμβάσεις χρήζει και το εσωτερικό του Νομού μας, όσον αφορά Σήμανση-Διαγραμμίσεις-Πεζοδρομήσεις.

Τέλος, βούλησή μου οι προτάσεις κυκλοφοριακής αγωγής, που θα αφορούν προγραμματισμένες επισκέψεις στους μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου .

Ερχόμενοι σε συμφωνία βήμα –βήμα, στοχεύοντας σε μια ακόμη μεγαλύτερη δικτύωση, για την επέκταση ενός τόσο σημαντικού θέματος με απώτερο στόχο:

Συνεργασία και συμμετοχή των μαθητών ,σε προγράμματα προβολής, ανταλλαγής απόψεων, εκδηλώσεων ,σε θέματα εκπαίδευσης.

Πρώτον, με ασκήσεις κυκλοφοριακής αγωγής που θα διαμορφωθούν κατάλληλα και ανάλογα την ηλικιακή ομάδα των μαθητών και θα ενταχθούν όλες σε ένα πλαίσιο αρχών. Το οποίο συνίσταται, από απλότητα ,σαφήνεια ως προς την διατύπωση τους , αμεσότητα ως προς την επίλυσή τους ,περιορισμένο βαθμό ως προς τις απαιτήσεις των δοκιμασιών, τέλος από ευκολία και ευελιξία ως προς τη συμπλήρωσή τους.

Δεύτερον, με την αυτενέργεια των μαθητών. Οι μαθητές στην πρακτική εξάσκησή τους στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής θα εφαρμόσουν τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που διδάχθηκαν κατά το θεωρητικό στάδιο .

Ως άνθρωπος ,ως πατέρας, ως πολίτης, στο άμεσο μέλλον θα συνεχίσω τις επαφές μου για την ενδυνάμωση του συγκεκριμένου θέματος για την πρόληψη των ατυχημάτων ,την καλή ποιότητα ζωής και την εκμάθηση κανόνων σωστής συμπεριφοράς και υιοθέτησή τους προς αποφυγή κινδύνων, που σχετίζονται με την ιδιαίτερη αντίληψη και συμπεριφορά των παιδιών.

*Πρόεδρος της Σ.Ε.Ε.Μ.Α.Β.Ε. και Γενικός διευθυντής των αντιπροσωπειών Τιρεκίδη

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Γ.Φλωρίδης: Επανέρχεται το αυτεπάγγελτο στη δίωξη στελεχών σε τράπεζες, ΝΠΔΔ και Δημόσιο

Την επαναφορά του αυτεπάγγελτου στη δίωξη των τραπεζικών στελεχών, των στελεχών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και του Δημοσίου εξήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η διάταξη, […]