Κοινωνία

Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Κιλκίς σε αριθμούς στα χρόνια της πανδημίας

Γράφουν οι Αικατερίνη Ρώσσιου και ο Θεόδωρος Χριστοφορίδης

Η μελέτη αυτή συντάχθηκε με σκοπό να αποτελέσει μια τεκμηριωμένη βάση δεδομένων επί της οποίας μπορεί να στηριχθεί κάποιος ώστε να εδράσει οποιοδήποτε αξιόπιστο επιχείρημα και να στοιχειοθετήσει αιτήματα που σχετίζονται με τη σχολική στέγη, την ίδρυση ή την συγχώνευση σχολείων, την προσθήκη ή τροποποίηση τομέων και ειδικοτήτων και γενικά να αποτελέσει την εισηγητική αφετηρία διεκδίκησης από το σύγχρονο ελληνικό κράτος των εκπαιδευτικών εκείνων δομών που δικαιολογεί και δικαιούται ο Νομός Κιλκίς.

Η λέξη σχολείο προέρχεται από το ελληνικό σχόλη που είχε ως βασική της σημασία την απραξία, χρόνο ανάπαυσης, ελεύθερο χρόνο, αργία. Η λέξη πήρε τη δευτερεύουσα σημασία της συζήτησης, με την οποία πέρασε και στη λατινική ως schola, επειδή οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι θεωρούσαν τη συζήτηση ως κατάλληλο τρόπο ώστε να περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους. Επίσης, η λέξη πήρε και την έννοια του χώρου όπου γίνονταν αυτές οι συζητήσεις. Από το λατινικό scola η λέξη πέρασε σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες ως το γαλλικό école, το ισπανικό escuela,το γερμανικό schule, το αγγλικό school κά.

Σε επίπεδο σχολείου ψηφιακά στοιχεία του μαθητικού δυναμικού στην Ελλάδα έχουμε τα τελευταία 22 χρόνια από το 1999. Σε κεντρικό επίπεδο Διεύθυνσης όμως μόνο κατά την τελευταία οκταετία από το 2013 διατηρούμε τέτοια δεδομένα. Ευθύς αμέσως παρατίθεται η πορεία του μαθητικού δυναμικού την τελευταία οκταετία, κατά την οποία η ακριβής αποτύπωση του ενεργού μαθητικού δυναμικού ξεκινάει ουσιαστικά από το 2017 με τις e – eggrafes στα ΕΠΑΛ και συνεχίζεται το 2018 με τις e – eggrafes στα Γενικά Λύκεια και στα Γυμνάσια. Η ακριβής αποτύπωση των μαθητών συνίσταται στη μονοσήμαντη σχέση αίτησης εγγραφής – μαθητή μη επιτρέποντας πλασματικές εγγραφές που γινόταν είτε εκ παραδρομής είτε σκόπιμα για την μεγέθυνση του σχολείου.

Διαβάστε όλη την μελέτη ΕΔΩ

Περισσότερα
Δείτε ακόμα