Γενικά

Θέμα σεμιναρίου η διαπολιτική επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων

Με μεγάλη συμμετοχή υπαλλήλων του δήμου Κιλκίς πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο αναφορικά με τη διαπολιτισμική επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων, που συναλλάσσονται με υπηκόους τρίτων χωρών ή χειρίζονται θέματα, τα οποία σχετίζονται με αυτούς.

Η επιμορφωτική δραστηριότητα, που απευθύνεται σε υπαλλήλους δήμων και ενιαίων αποκεντρωμένων μονάδων διοίκησης της χώρας και αποσκοπεί στην ενημέρωσή τους για τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά «εργαλεία» καθώς και την κατάρτισή τους σχετικώς με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ένταξης μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες, πραγματοποιήθηκε με διοργανωτική ευθύνη της ένωσης φορέων ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Παντείου πανεπιστημίου/ΕΛΚΕ, ΔΑΕΜ ΑΕ και την υποστήριξη του αυτοτελούς τμήματος προγραμματισμού του δήμου Κιλκίς.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ειδικότερα το πρόγραμμα επιμόρφωσης, διάρκειας 40 ωρών, αφορούσε στην εκπαιδευτική δράση 3.1α/13 με τίτλο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων υπαλλήλων των δήμων για θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων ένταξης στην τοπική κοινωνία, καθώς και υπαλλήλων των αποκεντρωμένων διοικήσεων γιά την υλοποίηση των ενταξιακών στρατηγικών τους» και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της προτεραιότητας 3 «Ανάπτυξη ικανοτήτων για πολιτικές ένταξης, συντονισμός και ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των κρατών-μελών σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό)» του ευρωπαϊκού ταμείου ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών.

Το επιμορφωτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου 2015, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς.

Κατά τη διάρκειά του οι δημοτικοί υπάλληλοι ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν για υφιστάμενα χρηματοδοτικά «εργαλεία» καθώς και υφιστάμενα προγράμματα ένταξης μεταναστών, προκειμένου οι ΟΤΑ α’ βαθμού και οι αποκεντρωμένες διοικήσεις να υποβάλουν προτάσεις σε κοινοτικά προγράμματα και να υλοποιούν δράσεις ένταξης σε τοπικό επίπεδο.

Είναι δε αξιοσημείωτο, ότι, κατά την διάρκεια της υλοποίησης του σεμιναρίου, τόσο σε επίπεδο θεωρητικής σύγκλισης και επιμόρφωσης σε θέματα τεχνικής φύσεως όσο και μέσω της δραματοποιήσεως (θεατρικό παιχνίδι ρόλων μετανάστη και υπαλλήλου), οι συμμετάσχοντες επεσήμαναν λανθασμένες προσεγγίσεις στην έως τώρα επαφή και εξυπηρέτηση των μεταναστών και υπηκόων τρίτων χωρών και επαναπροσδιόρισαν ενδεχόμενες ρατσιστικές συμπεριφορές.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα