Κοινωνία

Η «Τέχνη» ζητεί παρέμβαση του δήμου Κιλκίς «Να δοθεί τέλος στην άτακτη αφισοκόλληση»

Την παρέμβαση του δημοτικού συμβουλίου και της δημοτικής αρχής Κιλκίς στο θέμα της ανεξέλεγκτης αφισοκόλλησης, η οποία στην πράξη καταργεί τους τοποθετηθέντες από τον δήμο πίνακες ανακοινώσεων όλων των φορέων, ζητεί η «Τέχνη».
Στο σχετικό έγγραφο του συλλόγου προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου αναφέρονται τα εξής:
«Η δημοτική αρχή, πριν λίγα χρόνια, τοποθέτησε σε διάφορα σημεία της πόλης μας πίνακες ανακοινώσεων, για να αποφευχθεί η άτακτη αφισοκόλληση, που ζημιώνει αισθητικά την πόλη και δημιουργεί προϋποθέσεις ρύπανσης.
Δυστυχώς, η άτακτη αφισοκόλληση δεν έπαυσε. Στους πίνακες ανακοινώσεων δημιουργείται πολύ άσχημη εικόνα από την τοποθέτηση αφισών, οι οποίες καλύπτουν η μία την άλλη και από τις πολύ μεγάλες που τοποθετούνται πάνω στην ύαλο των πινάκων αυτών, καλύπτοντας όλες τις υποκείμενες.
Έτσι, πέραν της ασχήμιας που δημιουργείται, εμποδίζεται και η ενημέρωση και προβολή των πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων των φορέων της πόλης και παράλληλα η δυνατότητα διακίνησης των ιδεών τους.
Η απόφαση λήψης μέτρων ανήκει σε εσάς. Εάν δε, επιτευχθεί η περιστολή της άτακτης και ανεξέλεγκτης αφισοκόλλησης, είμαστε πέραν από βέβαιοι, ότι το Κιλκίς θα αναβαθμισθεί αισθητικώς και παράλληλα θα περάσει το μήνυμα της αναγκαιότητας του αλληλοσεβασμού στους πολίτες και στους φορείς της μικρής μας πόλης».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα