Γενικά

Τέσσερις μόνιμες θέσεις στα ΚΕΠ Κιλκίς και Παιονίας ατόμων με αναπηρία άνω του 50%

Το ΑΣΕΠ απέστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση μια νέα προκήρυξη μόνιμων προσλήψεων. Συγκεκριμένα, την 7Κ/2021 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 144 θέσεων τακτικού προσωπικού στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των δήμων.

Από τις 144 θέσεις:

– οι 59 είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

– οι 32 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

– οι 53 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

Η ακριβής προθεσμία και διαδικασία αποστολής των αιτήσεων, θα γνωστοποιηθεί με τη δημοσίευση του πλήρους κειμένου της προκήρυξης σε Φ.Ε.Κ.

Για το νομό Κιλκίς προβλέπονται:

Στο ΚΕΠ Κιλκίς

Μια θέση ΠΕ που θα καλυφθεί από την κατηγορία ατόμων με αναπηρία άνω του 50%

Μια θέση ΔΕ που θα καλυφθεί από την κατηγορία ατόμων με αναπηρία άνω του 50%

Στο ΚΕΠ Παιονίας

Μια θέση ΤΕ που θα καλυφθεί από την κατηγορία ατόμων με αναπηρία άνω του 50%

Μια θέση ΔΕ που θα καλυφθεί από την κατηγορία ατόμων με αναπηρία άνω του 50%.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

«Ούτε κόμμα ούτε αρχηγό»

«Δεν ψάχνω ούτε κόμμα ούτε αρχηγό», ήταν η λακωνική απάντηση του πρώην βουλευτή Κιλκίς και πρώην υπουργού Σάββα Τσιτουρίδη, όταν […]