Αγροτικά

Τέλος στο καθεστώς της ποσόστωσης γάλακτος που θέσπισε η Ε.Ε.

Τελευταία μέρα είναι η χθεσινή για το καθεστώς των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) το 1984, μετά τη διαπίστωση ότι η παραγωγή υπερέβαινε κατά πολύ τη ζήτηση.

Ο επίτροπος γεωργίας, Φιλ Χόγκαν, σε ομιλία του την Τρίτη 31.3.15 με θέμα «Επανεξετάζοντας την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και τη βιώσιμη γεωργία: Από την Ευρώπη στον κόσμο» δήλωσε μεταξύ άλλων για τη λήξη των ποσοστώσεων: «Οι ποσοστώσεις εισήχθησαν το 1984, προκειμένου να σταματήσει η συνεχής ανάπτυξη της ευρωπαϊκής παραγωγής με ρυθμό πολύ ταχύτερο από ό, τι η εγχώρια ζήτηση. Το σύστημα στήριξης των τιμών οδήγησε στη δημιουργία “βουνών” από αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη και βούτυρο με παραγωγή πάνω από ένα εκατομμύριο τόνους! Τα πλεονάσματα αυτά συχνά επιδοτούνται στην παγκόσμια αγορά. […]

Η έρευνα και η καινοτομία για βιώσιμες μεθόδους παραγωγής μπορεί σίγουρα να βοηθήσουν το γαλακτοκομικό τομέα. Υπάρχουν έργα που εκτελούνται με στόχο κυρίως να αναπτύξουν οι επιστήμονες γνώσεις και να τις μοιραστούν με τους παραγωγούς σχετικά με το πώς μπορεί η βόσκηση να αυξήσει την παραγωγή χορτονομών, τη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων και την απόδοση, τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον ώστε να έχουμε τα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα».

Επί πλέον, περιθώρια τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης στην ΕΕ εκτιμά ότι θα δημιουργηθούν μετά την λήξη των ποσοστώσεων στο γάλα ο Χόγκαν, σε ανακοίνωση του την προηγούμενη εβδομάδα.

Διχάζει τα κράτη μέλη η νέα πραγματικότητα
Στα δύο χωρίστηκαν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο πρόσφατο Συμβούλιο Γεωργίας στις Βρυξέλλες (16 Μαρτίου) όσον αφορά στην κατάργηση των ποσοστώσεων στο γάλα από την 1η Απρίλιου: Ωρισμένα εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για αυξημένη αστάθεια τιμών που θα επηρεάσει αρνητικά τη βιωσιμότητα των γαλακτοπαραγωγών, ενώ άλλα – με κυρίαρχη την Ιρλανδία – βλέπουν το νέο καθεστώς απελευθέρωσης της παραγωγής ως ευκαιρία για επενδύσεις και εξαγωγές.

Ειδικότερα, ωρισμένα κράτη μέλη, όπως και η Ελλάδα (σ.σ.: που γιά άλλη μία φορά παρουσιάζεται ανέτοιμη), ζήτησαν πρόσθετα μέτρα στήριξης και την επαγρύπνηση της Επιτροπής ώστε να παρακολουθεί την κατάσταση πολύ στενά μέσω του Παρατηρητηρίου της αγοράς γάλακτος (MMO) και να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος, αν είναι απαραίτητο. Από την άλλη πλευρά, κάποια άλλα κράτη μέλη θεώρησαν ότι ο τομέας είναι σε θέση να προσαρμοστεί στην αλλαγή με τη χρήση των μέσων που υπάρχουν ήδη στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων και της αγροτικής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με δηλώσεις της λετονικής προεδρίας της ΕΕ, διαμέσου του υπουργού γεωργίας Γιάνις Ντουκλαβς, προέδρου του Συμβουλίου Γεωργίας: «Η αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων θα πρέπει να παρακολουθείται στενά για να εκτιμήσουμε πώς η κατάργηση των ποσοστώσεων γάλακτος θα επηρεάσει τον τομέα. Η λετονική προεδρία θα συνεχίσει να ενθαρρύνει τις συζητήσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου, προκειμένου να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα αναγκαία μέτρα στήριξης του γαλακτοκομικού τομέα».

Αβεβαιότητα και αστάθεια
Αξίζει τέλος, να σημειωθεί ότι διεθνείς αναλυτές εκφράζουν ανησυχίες για τον αντίκτυπο που θα έχει η λήξη των ποσοστώσεων στη µεταβλητότητα των τιµών παραγωγού. Για το λόγο αυτό, κρίσιµος κρίνεται ο ρόλος συνεταιρισµών και Οµάδων Παραγωγών, προκειµένου να µπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα οι γαλακτοπαραγωγοί στις νέες συνθήκες, σύµφωνα µε γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

‘Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι προβλέψεις της αγοράς δείχνουν ότι οι προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη παραμένουν υψηλές –κυρίως για τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως το τυρί, αλλά και για τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ειδών διατροφής για αθλητές και διαιτητικών προϊόντων.
Επίσης, άνοδο πάνω από 2% της παγκόσµιας ζήτησης για γάλα στη διεθνή αγορά από το 2014 έως το 2020 αναµένει η Rabobank. Οπότε η αυξημένη ζήτηση αναμένεται να στηρίξει τις διεθνείς τιμές στο γάλα. Όµως η επενδυτική τράπεζα προειδοποιεί για την ύπαρξη νέων προκλήσεων και για αστάθεια τιµών, ειδικά µετά τη λήξη των ποσοστώσεων στο γάλα της ΕΕ από 1η Απριλίου 2015.

«Θα ισορροπήσει η αγορά»
Ανήσυχοι καθώς η χώρα µας, όπως εκτιµούν, «δεν έχει προετοιµαστεί επαρκώς για να αντιµετωπίσει το νέο τοπίο» αλλά και συγκρατηµένα αισιόδοξοι ότι «η αγορά θα βρει µετά το αρχικό ξάφνιασµα νέες ισορροπίες» εµφανίζονται οι Έλληνες αγελαδοτρόφοι ενόψει της κατάργησης των ποσοστώσεων.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα