Οικονομία

Η τελική ρύθμιση γιά τις οφειλές στο ΕΒΕ

Τις τελικές ρυθμίσεις και τους όρους διακανονισμού των οφειλών παρελθόντων ετών, αποφάσισε η διοικητική επιτροπή του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου Κιλκίς. Με την απόφασή της εξειδικεύεται και υλοποιείται η σχετική ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για μείωση κατά 50% όλων των οφειλών των μελών του Επιμελητηρίου έως και τις 23.12.14.
Η απόφαση της Δ.Ε. προβλέπει μείωση 50% εφ’ όσον οι οφειλές καταβληθούν εφάπαξ έως τις 30.09.15. Σε διαφορετική περίπτωση οι οφειλές μειώνονται κατά 40% και οι οφειλέτες έχουν την δυνατότητα να προχωρήσουν στη ρύθμιση με τμηματική καταβολή. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν δύο περιοριστικοί όροι:
• Η δόση δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι ευρώ
• Η καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή των δόσεων είναι η 31.12.15
Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα του διακανονισμού, παύουν να ισχύουν οι όροι της ρύθμισης.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα