Εκδηλώσεων

Κιλκισιώτικες κουβεντούλες

Ματαιώσεις

Τοπικά πανηγύρια ματαιώνονται, θεατρικές παραστάσεις αναβάλλονται, αν δεν ματαιώνονται και αυτές, θεσμικές εκδηλώσεις αντιμετωπίζουν και αυτές το ενδεχόμενο ματαίωσης. Και […]