Δωρεές

Κιλκισιώτικες κουβεντούλες

Δωρεές

Ο σύλλογος συνταξιούχων ΟΑΕΕ Κιλκίς προσέφερε στην γυναικολογική κλινική του νοσοκομείου Κιλκίς βραστήρες γιά κάλυψη αναγκών της, λόγω του μεγάλου […]

Κιλκισιώτικες κουβεντούλες

Δωρεές

Ο σύλλογος συνταξιούχων ΟΑΕΕ νομού Κιλκίς προσέφερε φάρμακα και φαρμακευτικό υλικό στο κοινωνικό φαρμακείο Κιλκίς. Εξ αλλου, τιμώντας την μνήμη […]