Γενικά

Τι αναφέρει το περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο για το Κιλκίς

Εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και των Σερρών, που καταγράφονται ως «εθνικοί πόλοι», το αναθεωρημένο περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Κεντρικής Μακεδονίας, κάνει συγκεκριμένες αναφορές στα υπόλοιπα αστικά κέντρα της περιοχής, που έχουν αναπτυξιακή προοπτική.

Η Κατερίνη (περιλαμβάνεται στους «λοιπούς εθνικούς πόλους»  – 4ο επίπεδο για ειδικούς λόγους), η Βέροια, η Αλεξάνδρεια, τα Γιαννιτσά, η Έδεσσα, το Κιλκίς, η Νάουσα, ο Λαγκαδάς και ο Πολύγυρος (εντάσσονται στο 5ο επίπεδο των πρωτευόντων πόλων περιφερειακής εμβέλειας) αντιμετωπίζουν προκλήσεις και έχουν συγκεκριμένες προοπτικές, όπως τουλάχιστον τα περιγράφει το Χωροταξικό.

Οι συντάκτες του πλαισίου επισημαίνουν ότι πρέπει να συντελεστεί σταδιακά και μελλοντικά η «προώθηση της εδαφικής συνοχής της Περιφέρειας, έναντι του σημερινού μονοκεντρικού χωρικού μοντέλου της. Απαραίτητη προϋπόθεση για το παραπάνω είναι η ενίσχυση της συμπληρωματικότητας των ρόλων των αστικών κέντρων στα πολυπολικά συστήματα».

Το Χωροταξικό θεωρεί αυτές τις εννέα πόλεις ως περιφερειακούς πόλους και συνεπώς τους αποδίδει μεγάλη σημασία. Για να γίνει η κατάταξή τους, ελήφθησαν υπόψη μια σειρά από παράγοντες, που έχουν να κάνουν με τα πληθυσμιακά μεγέθη, τη δόμηση, την οικονομία, τη θέση τους κτλ. Υπό μια έννοια είναι οι οχτώ σημαντικότερες πόλεις για την Κεντρική Μακεδονία και ο ρόλος τους είναι κομβικός για τη μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής (περιλαμβανομένων εννοείται της Θεσσαλονίκης και των Σερρών).

«Ψάχνοντας» λοιπόν τον δρόμο για το μέλλον, το Χωροταξικό προβλέπει τα εξής για τα αστικό κέντρο του Κιλκίς:

Το Κιλκίς διατηρείται στο 5ο επίπεδο, όπου το τοποθετεί και το Γενικό Πλαίσιο, ρόλος που αντιστοιχεί και στα σημερινά δεδομένα, και είναι πλήρως συμβατός και με τη θετική κατεύθυνση του Ειδικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία. Κάποιες αδυναμίες του τριτογενή τομέα (αναγκαίου για κέντρο 5ου επιπέδου) μπορούν να καλυφθούν από τη Θεσσαλονίκη, λόγω της πολύ μικρής χρονοαπόστασης).

Περισσότερα
Δείτε ακόμα