Εκπαίδευση

Τα αριθμητικά μεγέθη στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΠΕ Κιλκίς

Εδραία αντίληψη και αρχή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς αποτελεί η επακριβής ενημέρωση της σχολικής κοινότητας σε όλο το εύρος των αριθμητικών μεγεθών που διέπουν την εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε εκείνη να εξάγει μόνη τα συμπεράσματά της.

Λόγω του ότι η παραπληροφόρηση αποτελεί κανόνα στις ημέρες μας, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς είναι ανοικτή και προσβάσιμη σε όποιον ανά πάσα στιγμή επιθυμεί να ενημερωθεί λεπτομερέστερα. Διευκρινίζονται λοιπόν τα εξής :

Ο παραπάνω πίνακας παρουσιάζει με λεπτομέρεια το μαθητικό και το εκπαιδευτικό δυναμικό στο νομό Κιλκίς το Σάββατο 23/10/2021. Ο αριθμός των μαθητών είναι 4.451, των εκπαιδευτικών 755, και των τμημάτων των σχολείων 225.

 1. Όπως μπορεί ο καθένας να διαπιστώσει δεν υπάρχει κανένα τμήμα με 28 μαθητές/τριες σε όλο το νομό Κιλκίς. Υπάρχουν εννέα( 9) τμήματα σε όλο το Νομό με 27 μαθητές/τριες όπως ακριβώς ο νόμος προβλέπει και έντεκα (11) με είκοσι έξι (26) μαθητές/τριες . Κανένα από αυτά τα τμήματα δεν αφορά στην Γ΄ τάξη ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.
 2. Εάν διαιρέσουμε το σύνολο των μαθητών 4.451 με τον αριθμό 27 θα δούμε ότι δίνει 165 δηλαδή ο συνολικός αριθμός των τμημάτων σε ιδανικές συνθήκες θα έπρεπε να είναι 165. Σε πραγματικές συνθήκες ο αριθμός όμως είναι 225 δηλαδή 60 τμήματα περισσότερα.

Εάν διαιρέσουμε το σύνολο των μαθητών 4.451 με τον αριθμό 225 θα δούμε ότι δίνει 19,7 μαθητές ανά τμήμα Δηλαδή ο μέσος όρος σε όλη τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητα Κιλκίς είναι 19,7 μαθητές ανά τμήμα.

 1. Δεν έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς καμία συγχώνευση τμημάτων.

Κατά το νόμο οι Α’,Β’,Γ’ Γυμνασίου και οι Α’,Β’ Γενικών Λυκείων έχουν όριο τους είκοσι επτά(27) μαθητές/μαθήτριες ενώ οι Α’,Β’,Γ,’ των Επάλ και οι Γ’ Γενικών Λυκείων έχουν όριο τους είκοσι πέντε (25) μαθητές/μαθήτριες.

 1. Τα αιτήματα γονέων και κηδεμόνων μαθητών/μαθητριών, για υποστήριξη με παράλληλη στήριξη, τα οποία και έχουν υποβληθεί και εγκριθεί , ανέρχονται στα έξι (6). Έχουν προσληφθεί τέσσερεις (4) εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης (δύο φιλόλογοι ΕΑΕ, ένας μαθηματικός ΕΑΕ και ένας φυσικός ΕΑΕ).

Η πρώτη εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 υποστηρίζει δύο μαθητές διαφορετικών σχολικών μονάδων. Ο πρώτος εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 υποστηρίζει δύο μαθητές διαφορετικών σχολικών μονάδων. Ο δεύτερος εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 και η δεύτερη εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01 υποστηρίζουν τέσσερεις μαθητές δύο διαφορετικών σχολικών μονάδων (δύο μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου στην μία σχολική μονάδα και δύο μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου στη δεύτερη σχολική μονάδα.)

 1. Έως σήμερα, 23/10/2021, έχουν προσληφθεί για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας, εξήντα έξι (66) εκπαιδευτικοί εκ των οποίων μία παραιτήθηκε μετά την ανάληψη υπηρεσίας και ένας δεν αποδέχτηκε την πρόσληψη. Εναπομείναντες εκπαιδευτικοί που προσφέρουν διδακτικό έργο : εξήντα τέσσερεις (64)
 2. Έως σήμερα , 23/10/2021, έχουν προσληφθεί για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας μας ένα (1) μέλος Ε.Β.Π-ΔΕ01 , τέσσερα (4) μέλη Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγοι και δύο (2) σχολικοί νοσηλευτές ΠΕ25, οι οποίοι έχουν αναλάβει υπηρεσία και ασκούν τα καθήκοντά τους.
 3. Οι εκπαιδευτικοί που παραιτήθηκαν από την υπηρεσία προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν ανέρχονται στους δεκατρείς (13).
 4. Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 προσλήφθηκαν -συνολικά σε όλες τις φάσεις ανακοίνωσης προσλήψεων – εκατόν είκοσι επτά (127) εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων , ένα (1) μέλος Ε.Β.Π-ΔΕ01, έξι (6) μέλη Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγοι , ένα (1) μέλος Ε.Ε.Π κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών και δύο (2) σχολικοί νοσηλευτές ΠΕ25.
 5. Έχει δοθεί ως πάγια οδηγία η ανάθεση του ωραρίου των υπαρχόντων εκπαιδευτικών σε όλα τα τμήματα του σχολείου με προτεραιότητα στις μεγαλύτερες τάξεις και ειδικότερα στα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Δηλαδή εάν έχουμε 2 τμήματα που κάνουν το καθένα από 5 ώρες μαθηματικά και έχουμε στη διάθεσή μας ένα μαθηματικό για 4 ώρες θα τον τοποθετήσουμε και στα δύο τμήματα από 2 ώρες μέχρις ότου να έρθει άλλος και να καλυφθούν τα 2 πεντάωρα και των δύο τμημάτων.
 6. Το ίδιο βέβαια ισχύει και κατά την πρώτη και δεύτερη ανάθεση πχ ένας φυσικός να κάνει σ’ ένα Γυμνάσιο και Φυσική και Μαθηματικά κλπ ώστε όλα τα τμήματα να κάνουν έστω και λιγότερες ώρες αλλά κανένα τμήμα να μην μείνει χωρίς καμία ώρα στα βασικά πολύωρα μαθήματα μέχρι να καλυφθούν τα κενά. Μόνη περίπτωση να μην έχει κανείς ανάθεση το συγκεκριμένο μάθημα.
 7. Σήμερα αναμένουμε από το ΥΠΕΠΘ το διορισμό της Γ΄σειράς αναπληρωτών προκειμένου να καλυφθούν τα εναπομείναντα 51 κενά διαφόρων ειδικοτήτων, κυρίως ολιγόωρων.

Συνολικός αριθμός διορισμών για το σχολικό έτος 2021-2022: εκατόν τριάντα επτά (137) αναπληρωτές όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

*Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ΠΕ Κιλκίς, Φυσικός -Τεχνικός δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών

Περισσότερα
Δείτε ακόμα