Γενικά

Συστάθηκε Επιτροπή Ισότητας του δήμου Κιλκίς με πρόεδρο την αντιδήμαρχο Αικατερίνη Γιαννακούλα – Ζιούτα

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς συγκροτήθηκε Επιτροπή Ισότητας του δήμου Κιλκίς, στην οποία συμμετέχουν ως τακτικά μέλη οι δημοτικοί σύμβουλοι Αικατερίνη Γιαννακούλα – Ζιούτα (Δημοτική Παράταξη ‘’Κιλκίς Μπροστά’’) και Γεωργία Βαλμά (Δημοτική Παράταξη ‘’νέο Κιλκίς’’) η Σοφία Κεσίδου ως υπάλληλος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κιλκίς, η Μαργαρίτα Αλεξιάδου ως εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγου Γονέων Δήμου Κιλκίς, η Ευδοξία Δημητριάδου ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Κιλκίς και η Σόνια Κουρτίδου ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Γυναικών Νέας Σάντας και οι δημότισσες Βάγια Θρήσκου και Σοφία Ιωαννίδου.

Αναπληρωματικά τους μέλη ορίστηκαν αντίστοιχα οι Μαρία Μασμανίδου – Τσάβαλου, Άννα Δημάκη, Βασιλική Μπογιατζάκη, Κωνσταντίνος Σιδηρόπουλος, Αννέτα Τάσιου και Όλγα Κουρτίδου.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας του δήμου Κιλκίς ορίστηκε η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης η Αικατερίνη Γιαννακούλα – Ζιούτα.

Έργο της Επιτροπής Ισότητας, η οποία είναι συμβουλευτικό προς το δημοτικό συμβούλιο όργανο, είναι η υποστήριξη της ένταξης της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου, η λήψη αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής, η ανάπτυξη συνεργασίας με τις δομές της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και η γενικότερη συνεργασία με φορείς, δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα