Γενικά

«Άνοιξε ο δρόμος» γιά το έργο επισκευής και αποκατάστασης του δημοτικού Ποντοηρακλείας

Συμβασιοποιήθηκε το έργο «Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης του δημοτικού σχολείου Ποντοηράκλειας ΠΕ Κιλκίς” προϋπολογισμού 230.000 ευρώ με δαπάνη εργασιών 200.100,02 ευρώ.

Την Πέμπτη 10.11.22, στο δημαρχείο Παιονίας ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Σιωνίδης   και ο εκπρόσωπος της «Πετρίδης Παύλος» ΕΔΕ Παύλος Πετρίδης υπέγραψαν το συμφωνητικό ανάθεσης του έργου.

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το έργο άρτια κατασκευασμένο σύμφωνα με τους κανόνες της μελέτης και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας και του δήμου Παιονίας εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Αεικίνητος

Στην πανελλήνια απεργία της Πέμπτης 16.3.23 συμμετέσχε ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρος Παππάς. «Διεκδικούμε ασφάλεια στην εργασία, δικαιοσύνη και […]