Γενικά

Συγκροτήθηκε επιτροπή αδελφοποιήσεων του δήμου Κιλκίς με πρόεδρο τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο Αναστάσιο (Σούλη) Καζαντζίδη

Συγκροτήθηκε με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς πενταμελής επιτροπή αδελφοποιήσεων στην οποία συμμετέχουν ως τακτικά μέλη οι δημοτικοί σύμβουλοι Αναστάσιος (Σούλης) Καζαντζίδης, Κωνσταντίνος Παπακώστας (Δημοτική Παράταξη ‘’Κιλκίς Μπροστά’’) Άννα Δημάκη (Δημοτική Παράταξη ‘’νέο Κιλκίς’’) και ως εκπρόσωποι των δημοτών οι Αθανάσιος Καριοφύλλης και Χρήστος Σαρβανίδης.

Πρόεδρος της επιτροπής ορίστηκε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για θέματα Τουριστικής Πολιτικής Αναστάσιος (Σούλης) Καζαντζίδης.

Έργο της επιτροπής είναι να επεξεργάζεται και να εισηγείται, προς το δηµοτικό συµβούλιο, προτάσεις για την ενδυνάµωση των υφιστάµενων αδελφοποιήσεων αλλά και να προχωρά στην αναζήτηση νέων.

Στις συνεδριάσεις της επιτροπής θα συμμετάσχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού Θεμιστοκλής Κοσμίδης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα