Κοινωνία

Σχολή γονέων στο πλαίσιο προγράμματος του υπουργείου παιδείας

Από το κέντρο διά βίου μαθήσεως Κιλκίς ανακοινώθηκε η εφαρμογή προγράμματος λειτουργίας σχολής γονέων στον νομό, στο πλαίσιο σχετικής πρωτοβουλίας της γενικής γραμματείας διά βίου μαθήσεως, η οποία εντάσσεται στο γενικό επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» του υπουργείου παιδείας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο (ΕΚΤ) και το ελληνικό Δημόσιο.
Στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και τα εξής:
«…. Σκοπός των σχολών γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.
Αναλυτικότερα το έργο αποσκοπεί στο να:
•Βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια
•Προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους
•Αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους
•Ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και να υποστηριχθεί συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς
•Ενημερωθούν οι γονείς σε θέματα υγείας των ίδιων και των παιδιών τους
•Ενημερωθούν οι γονείς για τους τρόπους σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ανάλογα με την ηλικία των παιδιών τους
•Γίνει κατανοητή η θέση των ατόμων τρίτης ηλικίας στην κοινωνία, την οικογένεια και τα κοινά
•Γίνει ενημέρωση των γονέων για τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από την χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και Επικοινωνιών και να προταθούν τρόποι παιδαγωγικής και λελογισμένης χρήσης τους
• Παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας στις οικογένειες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
•Ενημερωθούν και να υποστηριχθούν ψυχολογικά γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες
Τα προγράμματα που παρέχονται στις σχολές γονέων είναι τα εξής:
– Σύγχρονη οικογένεια, διάρκειας 50 ωρών
– Σύνδεση σχολείου-οικογένειας, διάρκειας 50 ωρών
– Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, διάρκειας 25 ωρών
– Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα, διάρκειας 25 ωρών
– Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, διάρκειας 25 ωρών

Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Οι βασικές θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται στα τμήματα των παραπάνω προγραμμάτων είναι:
• Δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας
• Προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο
• Υγεία και ασφάλεια στο χώρο της οικίας, του σχολείου και χώρων παιδικής αναψυχής.
• Εξάρτηση από καπνό, οινόπνευμα, ναρκωτικά
• Σεξουαλική αγωγή
• Χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
• Συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων- παιδιού
•Εκπαιδευτικοί, οικογένεια και διάγνωση κλίσεων
•Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών/τριών
•Ψυχολογική υποστήριξη
•Συμβουλευτική γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες
•Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια
•Προώθηση της ισότητας των φύλων
•Επαγγελματικός προσανατολισμός
•Οικογενειακός προϋπολογισμός
•Οδική συμπεριφορά και ασφάλεια
•Θέματα διατροφής
•Σημασία της σωματικής άσκησης
•Τρίτη ηλικία και οικογένεια
•Διαχείριση ελεύθερου χρόνου
•Κατανάλωση και διαφήμιση
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα σχολών γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 16-18 ατόμων.
Για πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην υπεύθυνη σχολής γονέων νομού Κιλκίς, Χαρούλα Καρατζά, (τηλ. 6936277381, email: [email protected]). Επί πλέον, αιτήσεις υποβάλλονται και στα γραφεία της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νομού Κιλκίς (21ης Ιουνίου 141, 5ος όροφος).

Περισσότερα

Δεν ξεχνώ τα Τέμπη «Ποτέ Ξανά»

Το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου, μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, κόπηκε το νήμα της ζωής για τουλάχιστον 57 ανθρώπους στη φονική σύγκρουση των δύο τρένων στα […]

Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Μετά την εκλογή Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης στο δήμο Παιονίας