Αγροτικά

«Συνωστισμός» παραγωγών στον νομό γιά το πρόγραμμα απονιτροποίησης!

Γράφει ο Βαγγέλλης Αποστολίδης

Την «πρωτοκαθεδρεία» κατέχει εδώ και με την «βούλα» πλέον στις προτιμήσεις των Κιλκισιωτών αγροτών το πρόγραμμα απονιτροποίησης.

Και τούτο, διότι, σύμφωνα με τα έσως σήμερα επίσημα στοιχεία, 496(!) εξ αυτών συμπεριλαμβάνονται σε αυτές που θα το εκτελέσουν γιά την προσεχή πενταετία με έναν προϋπολογισμό που σε εθνικό επίπεδο ανέρχεται στα 200 εκατομμύρια.

Ένα πρόγραμμα που αφορά σε αρδευόμενες εκτάσεις, όπως της περιφερειακής ενότητάς μας, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται σε αυτές που είναι επιβαρυμένες με νικτρικά στοιχεία και το οποίο γιά μία σειρά από λόγους προκάλεσε την προτίμηση των παραγωγών του νομού μας, με κυριότερες εξ αυτών να σχετίζεται με την αντίστοιχη δραματική μείωση (πάνω από 80%) της ένταξης στο πρόγραμμα βιοκαλλιέργειας, καθώς από τους 600 και πλέον που ήταν ενταγμένοι με την προηγούμενη προκήρυξη, πλέον έχουν περιορισθεί κάτω από τους 140 στην νέα, αλλά και την ευκολία υλοποίησης, λόγω απλουστεύσεώς του, του νεου προκηρυγμένου προγράμματος απονιτροποίησης σε σχέση με το προηγούμενο.

ΧΑΡΤΗΣ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μάλιστα υπάρχει αισιοδοξία από πλευράς των ιδιωτών μελετητών του νομού μας ότι ο εν λόγω αριθμός μπορεί να αυξηθεί, καθώς πληροφορίες θέλουν την πολιτική ηγεσία του αρμοδίου υπουργείου να εξετάζει βάσιμα το ενδεχόμενο ένταξης στο πρόγραμμα γιά όσοους παραγωγούς έχουν βαθμολογίες μέχρι 12-13 μόρια, έναντι των 15 που ορίσθηκαν αρχικώς.

Και τούτο διότι υφίστανται ισχυρές πιέσεις απο το ενδιαφέρον που έχουν επιδείξει οι αγρότες γιά την ένταξή τους στο εν λόγω πρόγραμμα όπως και στο επίπεδο της ενότητάς μας που σε σχέση με το παρελθόν είναι αυξημένο κατά 30% τουλάχιστον.

Το δυστύχημα είναι, ότι λόγω και του αυξημένου ενδιαφέροντος, υπάρχουν συμφωνα με όλες τις ενδείξεις και τις πληροφορίες μας, ακόμη και από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, καταγγελίες σε κεντρικό επίπεδο εάν έχουν δηλωθεί κατά τα προβλεπόμενα οι εκτάσεις ως αρδευόμενες, που σύμφωνα με την προκήρυξη βεβαιώνονται σχετικώς από πλευράς των κατά τόπους ενεργών ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ ή και μέσω της αντλήσεως που έχουν καταθέσει οι παραγωγοί γιά την έγκριση άδειας χρήσης νερού.

Γεγονός, που εξηγεί και τους δειγματοληπτικούς ελέγχους στους οποίους προτίθεται σύμφωνα με τις πληροφορίες μας να προχωρήσει το υπουργείο, εάν και κάτι τέτοιο δεν έχει επισήμως γνωστοποιηθεί στην οικεία ΔΑΟΚ, της οποίας η ουσιαστική συμμετοχή στο πρόγραμμα θα ήταν έτσι κι αλλιώς η εξέταση των ενδίκων προσφυγών.

Σημειώνεται, ότι η εφαρμογή του προγράμματος σε επίπεδο μηχανογράφησης είναι απλούστερη, ενώ και τα όρια λίπανσης είναι σε πιό ανεκτά επιπεδα. Επίσης, οι όποιες δυσκολίες σε ό,τι σχετίζεται με τις πληρωμές θα αφορούν στα δεδομένα της πιστής εφαρμογής του προγράμματος, που είναι βεβαίως προσανατολισμένο προς την ποιότητα άρδευσης και την μείωση της μεταφοράς νιτρικών στο έδαφος.

Βεβαίως, πέραν και έξω από την συμμετοχή σε διάφορα επιδοτούμενα προγράμματα και κατά πόσον στο τέλος αυτά θα έχουν αρνητικό, το πιθανότερο ενδεχόμενο, ή θετικό οικονομικό ισολογισμό σε σχέση με την υλοποίηση των προηγούμενων, αυτό που έχει ουσιαστικό ενδιαφέρον γιά την περιοχή μας είναι να υπάρχει παραγωγική συνέχεια, καθώς τα προβλήματα είναι δεδομένα, όπως όμως και τα πλεονεκτήματα κυρίως γιά τις αρδευόμενες παραγωγικές εκτάσεις, όπως εν προκειμένω.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Ενδιαφέρουσες εισηγήσεις

Η πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Κιλκίς Φεβρωνία Ιωαννίδου συμμετέσχε στο 2ο παιδαγωγικό συνέδριο, που διεξήχθη στην πόλη μας. Παρουσίασε τις […]