Γενικά

Συνεχίζονται τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας του δήμου Κιλκίς

Από τον δήμο Κιλκίς εκδόθηκε το ακόλουθο ενημερωτικό δελτίο:

“Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρά η κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων που έχουν προγραμματιστεί από τη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών σε οικισμούς όλων των δημοτικών ενοτήτων.

Η εργολαβία αφορά σε έργα μικρής κλίμακας, σε δρόμους όπου αποκαθίστανται φρεάτια και σχαρωτά, συντηρούνται γέφυρες, κατασκευάζονται και διανοίγονται τσιμενταύλακες κ.α.

Οι σημειακές, ως επί το πλείστον, παρεμβάσεις δίνουν διέξοδο στο νερό της βροχής σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων, προστατεύουν περιουσίες και δημιουργούν γενικότερα ένα κέλυφος αντιπλημμυρικής ασφάλειας.

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας έχουν ολοκληρωθεί:

– στη Βάθη με την κατασκευή ανοιχτού τσιμενταύλακα ομβρίων για την απαγωγή όμβριων υδάτων σε δρόμο του οικισμού

-στο Γηροκομείο Κιλκίς όπου αποκαταστάθηκαν πτερυγότοιχοι τεχνικού (γέφυρας)

– στο Λαοδικηνό με την κατασκευή ανοιχτού τσιμενταύλακα ομβρίων και την τοποθέτηση σχαρών
υδροσυλλογής για την απαγωγή όμβριων σε δρόμο του οικισμού και τη σύνδεσή τους με το υπάρχον δίκτυο

– στο Παλαιό Αγιονέρι όπου υλοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στη γέφυρα του δρόμου Παλαιού και Νέου Αγιονερίου

– στο Μαυρονέρι με εργασίες αποκατάστασης τεχνικού όμβριων και με εργασίες τοποθέτησης σχαρών υδροσυλλογής σε τεχνικό όμβριων

– στο Ηλιόλουστο όπου προστατεύθηκαν οικόπεδα από την εισροή υδάτων με την κατασκευή κρασπεδόρειθρων και την κατασκευή φρεατίων με σχάρες υδροσυλλογής για την απαγωγή του νερού.

Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτό το διάστημα οι εργασίες συντήρησης γεφυροδιάβασης του δρόμου που οδηγεί στο Πλαγιοχώρι ενώ σύμφωνα με το συμβατικό χρόνο περαίωσης έως τον Απρίλιο του 2021 θα έχουν ολοκληρωθεί αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε Ποντοκερασιά, Νέα Σάντα, Μαυρονέρι, Νέο Γυναικόκαστρο, Λιθωτό και Δροσάτο.

Το συνολικό κόστος των αντιπλημμυρικών εργασιών ανέρχεται σε 180.000 ευρώ, ποσό που καλύπτεται από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών ενώ υπεύθυνη για την επίβλεψή τους είναι η διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών”.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα