Αγροτικά

Συνεργεία δίωξης αγριοχοίρων συγκρότησε το δασαρχείο Κιλκίς

Συνεργεία δίωξης αγριόχοιρων» συγκρότησε το δασαρχείο Κιλκίς, μετά τα σοβαρά προβλήματα που ανέκυψαν από την κατακόρυφη αύξηση του πληθυσμού τους και στην περιφερειακή ενότητα Κιλκίς.

Η σχετική ανακοίνωση, την οποία υπογράφει ο δασάρχης Κιλκίς Γεώργιος Βούρτσας, έχει ως εξής:

«Έχοντας υπ’ όψιν:
1). Την με αριθ. 147/21886/2021 (ΦΕΚ/313/Β/28-01-20210 ΚΥΑ Πρόγραμμα επιζωοτιολογικής επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της αφρικανικής πανώλους των χοίρων στους αγριόχοιρους – Καθορισμός πλαισίου συνεργασίας αρμόδιων αρχών και φορέων για τη διαχείριση του πληθυσμού των αγριόχοιρων, την ενίσχυση της επιτήρησης της αφρικανικής πανώλους των χοίρων σε αγριόχοιρους και τη διαχείριση εστιών της νόσου σε αγριόχοιρους.

2). Το γεγονός ότι σε εφαρμογή του άρθρου 14 του ν. 4711/2020 (Α’ 145) αναπτύσσονται προγράμματα ελέγχου – μείωσης του πληθυσμού αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών, με στόχευση κυρίως τη μείωση του πληθυσμού των ενήλικων θηλυκών αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών σε περιοχές της χώρας, όπου η ανάγκη αυτή τεκμηριώνεται.

3) Τις εκτεταμένες ζημιές που προκαλούνται από τους αγριόχοιρους σε αγροτικές καλλιέργειες (καλαμπόκι, ηλιόσπορο κ.λ.π.).

4). Η υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων διενεργείται με τη συγκρότηση συνεργείων κυνηγών στα πλαίσια του άρθρου 259 του Δασικού Κώδικα και τον συντονισμό της δράσης των ομάδων κυνηγών αγριόχοιρου και των υβριδίων αυτού που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν κατά παρέκκλιση της Ετήσιας Ρυθμιστικής Απόφασης Θήρας. Η συγκρότηση των συνεργείων ή και Ομάδων κυνηγών, υλοποιείται αμιγώς από τις λειτουργούσες στην περιοχή κυνηγετικές ομάδες αγριόχοιρου και των υβριδίων αυτού, οι οποίες αναλαμβάνουν οργανωμένα και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες τη διενέργεια του προγραμματισμού (ελεγχόμενη θήρα) σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών Δασικών Αρχών.

5). Τα ανωτέρω προγράμματα περιλαμβάνουν δράσεις με σκοπό τον έλεγχο – μείωση του πληθυσμού των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών διά της δράσης των συνεργείων δίωξης και των ομάδων κυνηγών, στα πλαίσια των οποίων επιτρέπεται η θήρα των αγριόχοιρων και υβριδίων αυτού με χρήση κυνηγετικών όπλων και με χρησιμοποίηση σκύλων ιχνηλατών σύμφωνα με τις οδηγίες του Γραφείου Θήρας του Δασαρχείου Κιλκίς. Εφόσον το συνεργείο δίωξης ή/και οι ομάδες κυνηγών δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε κυνηγότοπους, δεν είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία δασικού υπαλλήλου.

6). Τα συνεργεία δίωξης και οι ομάδες κυνηγών αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών, απαρτίζονται από κυνηγούς μέλη των συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ Κυνηγετικών Συλλόγων και σε καμμία περίπτωση δεν επιδίδονται αυτοβούλως σε θήρα αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών εκτός των προβλέψεων της ετήσιας Ρυθμιστικής Απόφασης. Το γεγονός ότι με βάση την σχετική μελέτη του Σχεδίου Μείωσης του πληθυσμού του αγριόχοιρου, υπάρχει υπερπληθυσμός στην περιοχή εφαρμογής της δίωξης.

7). Τις σχετικές αιτήσεις των αρχηγών πέντε ομάδων κυνηγών, μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Κιλκίς με βάση την (α) σχετική ΚΥΑ που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν από το Δασαρχείο Κιλκίς.

Αποφασίζουμε
Συγκροτούμε για την περιοχή του Δασαρχείου Κιλκίς, πέντε ομάδες δίωξης, για τις περιοχές με κωδικούς κελιού Ε539Ν211, Ε539Ν210, Ε539Ν209, Ε540Ν210, Καβαλλάρη, Σ.Σ. Μουριών, Λίμνη Δοϊράνη, Δροσάτο, Αμάραντα, Μυριόφυτο, Γάβρα, Πετράδες και οι οποίες περιλαμβάνονται στο σχέδιο μείωσης του πληθυσμού του αγριόχοιρου.

Οι ημέρες άσκησης της δίωξης περιορίζονται στις ημέρες Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή και για το χρονικό διάστημα από 28 Αυγούστου ημέρα Κυριακή έως 14 Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη.

Η έξοδος των συνεργείων δίωξης, θα γίνεται μετά από τηλεφωνική ενημέρωση του Δασαρχείου Κιλκίς και οι συμμετέχοντες κυνηγοί θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των ίδιων και των κατοίκων της περιοχής.

Μετά το πέρας του κυνηγίου ο αρχηγός του συνεργείου δίωξης και της ομάδας κυνηγών οφείλει το συντομότερο δυνατόν να αναφέρει εγγράφως στην αρμόδια δασική αρχή τη λεπτομερή ημερήσια κάρπωση της ομάδας του με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου».

Περισσότερα

Γ. Γεωργαντάς στη Food Expo: Ενισχύουμε τα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και τα Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ)

Στα εγκαίνια της Food Expo παραβρέθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γεωργαντάς. Ο υπουργός, συνεχάρη τους διοργανωτές καθώς […]

Δείτε ακόμα