Γενικά

Συνεδριάζει την Τρίτη το δημοτικό συμβούλιο Παιονίας

Συνεδριάζει διά ζώσης δημόσια την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023, στις 6 το απόγευμα το δημοτικό συμβούλιο Παιονίας στην αίθουσα συνεδριάσεων «Ιωάννης Καρακασίδης» του δήμου στο Πολύκαστρο.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνει οκτώ θέματα, ανάμεσα στα οποία:

1 Έγκριση 1ης αναμόρφωσης (υποχρεωτική) προϋπολογισμού οικον. έτους 2023, και αντίστοιχη αναμόρφωση πίνακα στοχοθεσίας (ΟΠΔ).
2 Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023.
3 Έλεγχος της υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Παιονίας, οικ. έτους 2022 και υποβολή έκθεσης Δ΄ τριμήνου.
4 Έγκριση της Υποχρεωτικής (1ης) Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιονίας, οικονομικού έτους 2023.
5 Έγκριση της 2ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιονίας, οικονομικού έτους 2023.
6 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας «ΚΔΑΠ –ΑΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ.»
7 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5099/30.3.2022 σύμβασης του Δήμου Παιονίας με την εταιρία ALBA TEXTILE AGENCY ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. για τη μίσθωση χημικών τουαλετών, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης.
8 Έγκριση παράτασης ημερομηνίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ».
9 Παραχώρηση κατά κυριότητα του οικοπέδου με αριθμό 121 του Ο.Τ.19 στον οικισμό Γερακώνας στον Δήμο Παιονίας.
10 Παραχώρηση κατά χρήση των οικοπέδων με αριθμό 122 και 123 του Ο.Τ.19 στον οικισμό Γερακώνας στον Δήμο Παιονίας.
11 Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου Κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 25 MW και συνοδά έργα, της εταιρείας «GREEN PHOTOVOLTAIC Μ.Ι.Κ.Ε.», στη Θέση «ΣΟΥΛΤΟΓΙΑΝΝΑΙΪΚΑ», στις Τ.Κ. Μεγάλης Στέρνας, της Δ.Ε. Χέρσου του Δήμου Κιλκίς και στις Τ.Κ. Ποντοηράκλειας, Βαφιοχωρίου, Ευζώνων και Λιμνοτόπου και τη Δ.Κ. Πολυκάστρου της Δ.Ε. Πολυκάστρου του Δήμου Παιονίας, ΠΕ Κιλκίς, ΠΚΜ.)
Περισσότερα
Δείτε ακόμα