Γενικά

Συνεδριάζει την Τρίτη το δημοτικό συμβούλιο Παιονίας

Συνεδριάζει την Τρίτη 28.1.20 στην αίθουσα «Ιωάννης Καρακασίδης» του δημοτικού καταστήματος, με ώρα έναρξης 6 το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Παιονίας.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνει δέκα οκτώ θέματα.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης (υποχρεωτική) προϋπ/σμού οικονομικού έτους 2020.

2. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπ/σμού οικονομικού έτους 2020.

3. Κατάργηση κέντρου φιλοξενίας μεταναστών Ν. Καβάλας.

4. Αποδοχή της παράτασης υλοποίησης και τροποποίηση τρόπου υλοποίησης έργου με τίτλο «EU Border Communities: sharing experiences and practices on refugees’ reception and social solidarity», (Ελληνική απόδοση: «Συνοριακές Κοινότητες της ΕΕ: ανταλλάσσοντας εμπειρίες και πρακτικές σχετικά με την υποδοχή προσφύγων και την κοινωνική αλληλεγγύη») και ακρωνύμιο EuBorCo, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη για του πολίτες 2014-2020» (Europe for Citizens 2014-2020)

5. «Έγκριση συμμετοχής του δήμου Παιονίας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus +, KA1 Κινητικότητα Προσωπικού στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης».

6. Σύσταση επιτροπής εθελοντισμού δήμου Παιονίας.

7. Σύσταση οργανωτικής επιτροπής για την εκδήλωση «ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ».

8. Κοπή δένδρων στον οικισμό Αγίου Πέτρου.

9. Οικονομική ενίσχυση αδύναμου δημότη (Παρασκευάς Χαράλαμπος).

10. Έγκριση Πρωτόκολλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πάρκου δημοτικής κοινότητας Αξιούπολης δήμου Παιονίας ».

11. Έγκριση πρωτόκολλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου ¨Μικρά τεχνικά Ρυζίων- Βαλτοτοπίου- Καμποχωρίου».

12. Έγκριση πρωτόκολλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου ¨Τεχνικά έργα Γοργόπης».

13. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Ευρωπού».

14. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Διανοίξεις-Κρασπεδώσεις-Ασφαλτοστρώσεις Ευρωπού, Πολυπέτρου, Τούμπας και Μεσιάς»

15. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρική Προστασία Άσπρου».

16. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Πεζοδρομίων Ποντοηράκλειας».

17. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Μικρά τεχνικά Πευκοδάσους».

18. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιϊας και κατασκευή πεζοδρομίων στον οικισμό Ευρωπού δήμου Παιονίας».

Θα προηγηθεί κοπή Βασιλόπιτας για τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και τους πρόεδρους των κοινοτήτων.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Ενδιαφέρουσες εισηγήσεις

Η πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Κιλκίς Φεβρωνία Ιωαννίδου συμμετέσχε στο 2ο παιδαγωγικό συνέδριο, που διεξήχθη στην πόλη μας. Παρουσίασε τις […]