Γενικά

Σε συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς οι καταγγελίες της ΔΕΑΥΚ

Δεν ακολουθεί την δικαστική οδό η δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης Κιλκίς (ΔΕΥΑΚ), όσον αφορά στις δημόσιες καταγγελίες της, με αφορμή την διασπορά φημών, σύμφωνα με την διασπορά φημών, σύμφωνα με τις οποίες υφίσταται θέμα μη εγκρίσεως του προϋπολογισμού της λόγω ελλιπών στοιχείων.
Ωστόσο, μετά τον προκληθέντα θόρυβο, τόσο το συγκεκριμένο θέμα όσο και η εκ μέρους της εφαρμοζόμενη τιμολογιακή πολιτική καθώς και η γενικότερη λειτουργία της, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών θεμάτων της, θα αποτελέσουν θέματα ημερήσιας διάταξης της αμέσως προσεχούς συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς.
«Ήταν ένα πάγιο αίτημά μας τα τελευταία χρόνια, και από την συζήτησή του θα κατατοπισθούν πλήρως οι πολίτες γιά το πώς λειτουργεί η ΔΕΥΑΚ και θα ενημερωθούν γιά το συγκεκριμένο θέμα, έτσι που οι εμπνευστές των τελευταίων ανυποστάτων φημών και όσοι συνέβαλαν τόσο αβίαστα στην διάδοσή τους θα εκτεθούν ανεπανόρθωτα στην συνείδηση της τοπικής κοινωνίας», τόνισε χαρακτηριστικώς υψηλόβαθμο στέλεχος της ΔΕΑΥΚ.
Οι «αιχμές» γιά το θέμα του προϋπολογισμού στρέφονται κατά δύο αιρετών στελεχών της αυτοδιοίκησης, εκ των οποίων το ένα κάτοχο αξιωμάτων τα τελευταία χρόνια, τα οποία, πάντως εμμένουν στα όσα υποστηρίζουν.
Γι’ αυτό και η επικείμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς, την οποία θα απασχολήσει το θέμα και η οποία αναμένεται να διεξαχθεί εντός των προσεχών ημερών, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Περισσότερα

Παραβίαση του προσωπικού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αντιπεριφερειάρχη Α.Βεργίδη

Παραβίαση του προσωπικού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αντιπεριφερειάρχη Ανδρέα Βεργίδη ([email protected]), είχε ως αποτέλεσμα emails με φερόμενο ως αποστολέα τον […]

Δείτε ακόμα