Γενικά

Συνεδριάζει δια περιφοράς την Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς

Δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 28.9.20 για λήψη απόφασης για δέκα θέματα.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Θέμα 1ο
Αναμόρφωση [11η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2020
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο
Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων και στοιχεία Ισολογισμού Β΄ τριμήνου 2020, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 3ο
Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 3ου ολοήμερου νηπιαγωγείου Κιλκίς και ορισμός μέλους στην Επιτροπή Ακινήτων της παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν. 3467/2006
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 4ο
Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμων εκτάσεων σχολικών κλήρων Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 5ο
Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 6ο
Παροχή υποστήριξης επί της υπ’ αριθμ. 6/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Μανδρών
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 7ο
Διατήρηση ή μη κενωθέντος περιπτέρου στον οικισμό Μυριοφύτου της Κοινότητας Μυριοφύτου της Δημοτικής Ενότητας Μουριών
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 8ο
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 58/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς ως προς το 3ο σκέλος του αποφασιστικού μέρους που αφορά την εξουσιοδότηση του προσώπου που θα υπογράψει την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 693/1992 συμβολαιογραφικής πράξης Δωρεάς εν ζωή της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρκέλλας – Ευαγγελίας Καλέντη
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Νομική Υπηρεσία

Θέμα 9ο
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο/δραστηριότητα με τίτλο: “Διαβίβαση για γνωμοδοτήσεις φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λατομείου αργίλου πλινθοκεραμοποιίας της εταιρείας “ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ” σε ιδιωτική έκταση εμβαδού 85,242 στρεμ. στη θέση “Καβακλή” του αγροκτήματος Γαλλικού, ΔΕ Γαλλικού, Δ. Κιλκίς (υποκατηγορία Α2- ομάδα 5η:Εξορυκτικές δραστηριότητες με Α/Α 03)”
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 10ο
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο/δραστηριότητα με τίτλο: “Γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της δραστηριότητας “Βιομηχανία Διέλευσης Αλουμινίου” της εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. ΑΕ” και περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) 2007335926 και η οποία είναι υφιστάμενη (και πρόκειται να τροποποιηθεί η λειτουργία της) με αριθμό 114,115,150,152,153, 113 και 149 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Παντελεήμονα Κιλκίς, στο Κιλκίς, Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (υποκατηγορία Α2 – Ομάδα 9η: Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις με Α/Α 149 – Θερμή ή ψυχρή έλαση ή άλλη μηχανική κατεργασία αλουμινίου για παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων (προφίλ, ράβδοι, σωλήνες κλπ) και ΑΑ 169 – Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων (περιλαμβάνεται μόνο η χημική ή ηλεκτρολυτική κατεργασία και η μεταλλική επικάλυψη μεταλλικών επιφανειών)”
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Περισσότερα
Δείτε ακόμα