Γενικά

Συνεδριάζει δια περιφοράς την Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς

Δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25.5.20 για λήψη απόφασης για εννέα θέματα.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Θέμα 1ο
Αναμόρφωση [5η] προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2020

Θέμα 2ο
Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων και στοιχεία ισολογισμού Α΄ τριμήνου 2020, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού

Θέμα 3ο
Τροποποίηση [4η] της υπ’ αριθμ. 71/2017 απόφασης δημοτικού συμβουλίου με θέμα: “Έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο “Κέντρο κοινότητας δήμου Κιλκίς” της Πράξης: “Κέντρο κοινότητας δήμου Κιλκίς” με Κωδ. ΟΠΣ: 5002919 στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”, για 3 έτη

Θέμα 4ο
Ορισμός εκπροσώπων του δήμου Κιλκίς για την συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας του οικοπέδου που θα ανεγερθεί το 4ο Γυμνάσιο Κιλκίς

Θέμα 5ο
Ορισμός εκπροσώπων του δήμου Κιλκίς για την συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας του οικοπέδου που θα ανεγερθεί το 10ο δημοτικό σχολείο Κιλκίς

Θέμα 6ο
Έγκριση εκμίσθωσης γεωτεμαχίου, εμβαδού 18.327,99τ.μ., το οποίο αποτελεί τμήμα του υπ’ αριθμ.1761β’ αγροτεμαχίου, συνολικού εμβαδού 300.000,00τ.μ., του αγροκτήματος Τερπύλλου της δημοτικής ενότητας Κρουσσών

Θέμα 7ο
Έγκριση ίδρυσης και στέγασης εσπερινού επαγγελματικού λυκείου (ΕΠΑΛ) στην πόλη του Κιλκίς του νομού Κιλκίς, σχολικού έτους 2020 – 2021

Θέμα 8ο
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο/δραστηριότητα με τίτλο: “Διαβίβαση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για τη διεξαγωγή της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της δραστηριότητας “Πτηνοτροφική μονάδα ωοτόκων ορνίθων δυναμικότητας 57.960 πτηνών του κ. Κάρτζια Γεώργιου ΑΕ” που είναι εγκατεστημένη στο υπ. αριθμ 1344 αγροτεμάχιο της εκτός σχεδίου περιοχής Μαυρονερίου του Δήμου Κιλκίς ΠΕ Κιλκίς, Π.Κ.Μ. [Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΤΕ) δραστηριότητας :2004287229) (υποκατηγορία Α2 – ομάδα 7η – Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις / Εγκαταστάσεις εκτροφής ωοτόκων ορνίθων, με Α/Α 02)

Θέμα 9ο
Έγκριση ψηφίσματος του σωματείου εργαζομένων γενικού νοσοκομείου Κιλκίς

Περισσότερα
Δείτε ακόμα