Πολιτική

H συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς

Συνεδριάζει την προσεχή Δευτέρα στο δημοτικό κατάστημα με ώρα έναρξης 7 το βράδυ το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνει τριανταπέντε θέματα ανάμεσα στα οποία η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του δήμου οικονομικού έτους 2017, η έγκριση μελετών έργων, η έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων, η επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων και λοιπών νομικών προσώπων του δήμου γιά κάλυψη εκδηλώσεών τους, η διαγραφή χρεών, η επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών και η έγκριση ανανέωσης παραγωγικής αδείας δημοτών πωλητών λαϊκών αγορών δήμου Κιλκίς.

Πιο αναλυτικά τα θέματα έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο
Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 48/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς με την οποία εκφράζεται ρητά και κατηγορηματικά η αντίθεση στη λειτουργία μεταλλείων στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας ΚΡΟΥΣΣΩΝ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Κρουσσών: Πογέλης Ανέστης
Θέμα 2ο
2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κιλκίς, έτους 2017, και Αναμόρφωση [8η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2017
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος
Θέμα 3ο
Αναμόρφωση [9η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2017
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος
Θέμα 4ο
Αναμόρφωση [10η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2017 [Υλοποίηση προγράμματος “Στέγαση και Επανένταξη”]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος
Θέμα 5ο
Έγκριση μελέτης και έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: “Άρση επικινδυνότητας σημειακές παρεμβάσεις σε οδοστρώματα και πεζοδρόμια του Δήμου Κιλκίς” [ΑΜ: Μ4/2017 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 50.000,00€ – ΚΑΕ: 30.7333.0002 / ΚΑΠ – ΑΔΣ: 445/2016]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος
Θέμα 6ο
Έγκριση μελέτης και έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: “Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε. Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς” [ΑΜ: Μ2/2017 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 39.872,22€ – ΚΑΕ: 45.7336.0001 / ΚΑΠ – ΑΔΣ: 445/2016]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος
Θέμα 7ο
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – Τακτοποιητικού του Έργου “Επεμβάσεις σε Σχολικά και Δημοτικά Κτίρια Δ.Ε. Κιλκίς” [ΑΜ: Μ12/2015 Δ.Τ.Υ.]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος
Θέμα 8ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Φυσικό – Ιστορικό – Πολιτιστικό μονοπάτι στο λόφο του Αγίου Γεωργίου (Εκκλησία – Σπήλαιο – Θέατρο – Αθλητικές Εγκαταστάσεις). Έργα ανάδειξης στο τμήμα του μονοπατιού από σπήλαιο έως θέατρο” [ΑΜ: Μ53/2013]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος
Θέμα 9ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες: Κατασκευή τεχνικού και αποκατάσταση οδοποιίας στο δρόμο που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 2 και 46 στον οικισμό Φύσκας στην Δ.Ε. Κρουσσών” [ΑΜ: Μ6/2015 Δ.Τ.Υ.]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος
Θέμα 10ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής και Προσωρινής Παραλαβής του έργου: “Τσιμεντοστρώσεις – Διαμορφώσεις πεζοδρομίων οικισμού Τερπύλλου” [ΑΜ: 166/2010 ΤΥΔΚ Κιλκίς]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος
Θέμα 11ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής και Προσωρινής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε. Κρουσσών” [ΑΜ: Μ36/2014 Δ.Τ.Υ.]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος
Θέμα 12ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής και Προσωρινής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε. Πικρολίμνης” [ΑΜ: Μ24/2014 Δ.Τ.Υ.]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος
Θέμα 13ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής και Προσωρινής Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων στα Δ.Δ. του Δήμου” [ΑΜ: 170/2010 ΤΥΔΚ Κιλκίς]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος
Θέμα 14ο
Έγκριση παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια οργάνων – εξαρτημάτων και ανταλλακτικών παιδικών χαρών” [ΑΜ: Π15/2014 Δ.Τ.Υ.]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος
Θέμα 15ο
Έγκριση δαπανών & διάθεση (ψήφιση) – “ανάληψη υποχρέωσης” πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 [Παροχή υπηρεσιών για την εκδήλωση με θέμα: “Ημέρας Αναστάσεως και εορτών κυρία, παντού σκορπάς συ τη χαρά παντού την ευθυμία”]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης: Αντιδήμαρχος Τσαντάκης Δημήτριος
Θέμα 16ο
Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: “Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς”
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς”: Παπαδάκης Κωνσταντίνος
Θέμα 17ο
Καταβολή αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις στα μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς”
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς”: Παπαδάκης Κωνσταντίνος
Θέμα 18ο
Επιχορήγηση Πολιτιστικών – Αθλητικών Συλλόγων και λοιπών Νομικών Προσώπων Δήμου Κιλκίς για κάλυψη εκδηλώσεών τους
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης: Αντιδήμαρχος Τσαντάκης Δημήτριος
Θέμα 19ο
Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής Υπηρεσίας: “Εργασίες διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων του Δήμου Κιλκίς, έτους 2017” [ΑΜ: ΤΟΑ 11/2017 / Π/Υ: 9.957,20 €], λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος
Θέμα 20ο
Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής Υπηρεσίας: “Εργασίες κοπής υψηλής βλάστησης με γερανοφόρο” [ΑΜ: ΚΟΠ 4/2017 / Π/Υ: 19.567,20 €], λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου: Αντιδήμαρχος Πιπερίδης Χριστόφορος
Θέμα 21ο
Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία υφιστάμενης μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στο Δ.Δ. Λεβεντοχωρίου, Δήμου Κιλκίς, Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς (Υποκατηγορία Α2 – ομάδα 11η – Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών – με Α/Α 125)” – Φορέας Υλοποίησης του έργου: LAFARGE BETON
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: Αντιδήμαρχος Τσαντάκης Δημήτριος
Θέμα 22ο
Διαγραφή χρεών
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος
Θέμα 23ο
Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος
Θέμα 24ο
Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου “ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ” στον οικισμό Αμάραντα της Τ.Κ. Αμαράντων της Δημοτικής Ενότητας Δοϊράνης του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος
Θέμα 25ο
Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων και στοιχεία Ισολογισμού Α΄ τριμήνου 2017, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος
Θέμα 26ο
Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της δημόσιας σύμβασης του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 της προτεινόμενης σύμβασης “Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Κιλκίς και ΝΠΔΔ – ΝΠΙΔ έτους 2017” [Αρ. Ενιαίας Μελέτης: π38/2016 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 1.975.749,80 €]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος
Θέμα 27ο
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης: “Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού για το έτος 2017” [Αρ. Μελ.: ΚΟΠ40/2016 / Π/Υ: 52.969,20€]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος
Θέμα 28ο
Έγκριση ανανέωσης παραγωγικής άδειας (δημοτών) πωλητών που συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης: Εντεταλμένος Σύμβουλος Πεντζερετζής Πρόδρομος
Θέμα 29ο
Χορήγηση αδείας σε παραγωγό πωλητή λαϊκών αγορών (Αγαθόπουλος Κυριάκος του Κωνσταντίνου)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης: Εντεταλμένος Σύμβουλος Πεντζερετζής Πρόδρομος
Θέμα 30ο
Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ”
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ»: Καραΐτης Ιωάννης
Θέμα 31ο
Αποδοχή παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γραμματικόπουλου Αθανάσιου από μέλος της Β΄θμιας Τριμελούς Επιτροπής εκτίμησης μοναδιαίας αξίας ανά παραγωγικό ζώο ή προϊόν και ορισμός νέου μέλους
Θέμα 32ο
Αποδοχή παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γραμματικόπουλου Αθανάσιου από μέλος του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κιλκίς και ορισμός νέου μέλους
Θέμα 33ο
Αποδοχή παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γραμματικόπουλου Αθανάσιου από μέλος του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Κιλκίς, αντικατάσταση και ορισμός νέων μελών
Θέμα 34ο
Έγκριση ή μη παράτασης εκμίσθωσης του Δημοτικού Ακινήτου “ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ” στην πλατεία Ζωαγοράς της πόλης του Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος
Θέμα 35ο
Αποδοχή παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γραμματικόπουλου Αθανάσιου από αντιπρόσωπος του Δήμου Κιλκίς στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, για την περίοδο 01.09.2014 έως 31.08.2019 (άρθρο 246 του Ν. 3463/2006 Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας) και εκλογή νέου αντιπροσώπου

Περισσότερα

Β.Ρόκος: «Fly Over- Οι Θεσσαλονικείς έχουν πληρώσει πολλές φορές το τίμημα να παίρνουν άλλοι αποφάσεις για την πόλη»

Στην εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν η Πρωτοβουλία Κατοίκων Μαλακαπής, Πυλαίας, Κρυονερίου, ο Σύνδεσμος Κωνσταντινοπολιτών, ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Θεσσαλονίκης και η […]

Δείτε ακόμα

Να σκεφθούν τα παιδιά

Πρόκειται για κατ΄επανάληψιν διατυπωθείσα γνώμη και θέση της στήλης, όσον αφορά στην σχέση της τοπικής (αυτο)διοίκησης με φορείς του υψηλού […]