Πολιτική

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς

Δημόσια ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα, την Τετάρτη 3.10.18 στις 7 το απόγευμα για συζήτηση και λήψη απόφασης για “Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού δήμου Κιλκίς, για το οικονομικό έτος 2017”
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Επίσης δημόσια ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα, την ίδια μέρα στις 8 το βράδυ για συζήτηση και λήψη απόφασης για 18 θέματα.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Θέμα 1ο
Αναμόρφωση [29η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο
Αποδοχή επιχορήγησης για εξόφληση δικαστικών αποφάσεων και αναμόρφωση [30η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 3ο
Αποδοχή χρηματοδότησης για την πράξη: “Ολοκληρωμένο σύστημα αειφορικής διαχείρισης οικοσυστήματος λίμνης Δοϊράνης” και ακρωνύμιο: “PLAN D.oiran” στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IPA CBC Programme Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020″, 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κιλκίς, έτους 2018, και αναμόρφωση [31η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης

Θέμα 4ο
Αποδοχή της απόφασης ένταξης καθώς και των όρων αυτής της πράξης: “Κατασκευή και εξωραϊσμός παιδικών χαρών Δήμου Κιλκίς”, συνολικού προϋπολογισμού 192.800,00€, Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” για το έτος 2018 [η υπ’ αριθμ. 5182/09.10.2017 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου] και αναμόρφωση [32η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 5ο
Αναμόρφωση [33η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2018 (Επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κιλκίς σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 267/2018 ΑΔΣ )

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 6ο
Έγκριση μελέτης και έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: “Σημειακή αποκατάσταση βλαβών και τρωτών σημείων στα σχολικά κτίρια 2ου Λυκείου Κιλκίς και Δημοτικού Σχολείου Χέρσου” [ΑΜ: 7/2018 Δ.Τ.Υ./ Π/Υ: 257.400,00€ – ΚΑΕ: 64.7331.0001]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 7ο
Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής Δημοτικών Έργων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 8ο
Εξουσιοδότηση δημοτικού ταμία για την υπογραφή επιταγών σε βάρος τραπεζικών Λογαριασμών του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 9ο
Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της δημόσιας σύμβασης “Προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος και ενός ισοπεδωτή γαιών του Δ. Κιλκίς” [ΑΜ: Π3/2018 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 405.323,00€ – ΚΑΕ: 64.7131.0002 / Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”: 360.000,00 € / Δημοτικά Έσοδα: 45.323,00 € – ΑΔΣ: 100&212&255 – ΑΟΕ: 132/2018]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 10ο
Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της δημόσιας σύμβασης “Συντήρηση – επισκευή οχημάτων του Δήμου & προμήθεια ανταλλακτικών για τα έτη 2018 – 2019” [ΑΜ: Π13/2018 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 489.800,00 € / ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ – ΑΔΣ: 256/2018]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 11ο
Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 12ο
Διαγραφή χρεών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 13ο
Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμων εκτάσεων σχολικών κλήρων Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 14ο
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κιλκίς, έτους 2019

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 15ο
Διαπίστωση αντικατάστασης τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 16ο
Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς

Θέμα 17ο
Έγκριση υλοποίησης εκδήλωσης με θέμα: “Βραδιά Όπερας-Μαρία Κάλλας” [Αρ. Μελέτης: ΤΟΑ 29/2018]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης

Θέμα 18ο
Επιχορήγηση Πολιτιστικών – Αθλητικών Συλλόγων και λοιπών Νομικών Προσώπων Δήμου Κιλκίς για κάλυψη εκδηλώσεών τους

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Από την επίσκεψη – ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη στο Κιλκίς