Γενικά

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς την Δευτέρα με τηλεδιάσκεψη

Συνεδριάζει την Δευτέρα 28.12.20, για πρώτη φορά με τηλεδιάσκεψη, στο δημοτικό κατάστημα, με ώρα έναρξης 3 το μεσημέρι, το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνει εννέα θέματα, που θα συζητηθούν και είναι τα εξής:

Θέμα 1ο
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης, κατά χρήση, του υπ’ αριθμ. 705 οικοπέδου του Ο.Τ. 218Ν της πόλης του Κιλκίς, εμβαδού 2.450,00τ.μ., στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: “Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων” (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), για την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Νομική Υπηρεσία

Θέμα 2ο
Αναμόρφωση [15η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2020
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 3ο
Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κιλκίς [269/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς (ΦΕΚ 2593/τεύχος Β΄/07.11.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Γενικός Γραμματέας

Θέμα 4ο
Έγκριση Προγράμματος Επικοινωνιακής Προβολής Δήμου Κιλκίς, για το έτος 2021
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς

Θέμα 5ο
Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων (βενζίνης – πετρελαίου) στο αμαξοστάσιο του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Θέμα 6ο
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης, κατά χρήση, Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Κιλκίς ως έδρα αγώνων και προπονήσεων σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Εθελοντισμού και Διά Βίου Μάθησης

Θέμα 7ο
Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών μισθώσεων – εκμισθώσεων – εκποιήσεων [αρθ. 1 του ΠΔ 270/1981]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 8ο
Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και ενός φορολογούμενου δημότη για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ δήμου ή κοινότητας ή συνδέσμου δήμων και κοινοτήτων και φορολογουμένων [παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 9ο
Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων για την συγκρότηση της Επιτροπής καθορισμού του τιμήματος εκποίησης δημοτικών ακινήτων και κινητών, αγοράς ακινήτων, προσκυρωτέων εκτάσεων, καθώς και εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων [παρ. 5, άρθρο 186 ¨Εκποίηση ακινήτων¨ του Ν. 3463/2006 – άρθρο 7 του ΠΔ 270/1981]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Περισσότερα
Δείτε ακόμα