Γενικά

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς την Παρασκευή με τηλεδιάσκεψη

Συνεδριάζει την Παρασκευή 26.2.21, με τηλεδιάσκεψη, στο δημοτικό κατάστημα, με ώρα έναρξης 3 το μεσημέρι, το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνει δέκα θέματα, που θα συζητηθούν και είναι τα εξής:

Θέμα 1ο
Συζήτηση – κατάθεση παρατηρήσεων, θέσεων και επισημάνσεων επί του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών: “Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών”
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 2ο
Επιχορήγηση του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς [κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006], για τις ανάγκες κατασκευής του έργου: “Συντήρηση κτιριακής υποδομής Εξωτερικών Ιατρείων Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς”
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Νομική Υπηρεσία

Θέμα 3ο
Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων και στοιχεία Ισολογισμού Δ΄ τριμήνου 2020, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 4ο
Έγκριση επιβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στις οικογένειες των φιλοξενούμενων βρεφών – νηπίων στα τμήματα των βρεφονηπιακών σταθμών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: “Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς”
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος ΝΠΔΔ

Θέμα 5ο
Έκδοση ψηφίσματος υπέρ της διατήρησης της φιλοσοφίας και του κοινωνικού χαρακτήρα των λαϊκών αγορών
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 6ο
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο/δραστηριότητα με τίτλο: «Διαβίβαση για γνωμοδότηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (χαλαζίτη) σε δημόσια περιοχή έκτασης 52,296 στρ. στη θέση «Τρελλή – Βόρεια» της Τ.Κ. Χρυσόπετρας, Δ.Ε. Γαλλικού του Δήμου Κιλκίς της Π.Ε. Κιλκίς. Φορέας εκμετάλλευσης του έργου: «ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑΑ.Ε.» (ΑΒΛ101)»» (υποκατηγορία Α2 – Ομάδα 5η: Εξορυκτικές δραστηριότητες με Α/Α 03)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 7ο
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο/δραστηριότητα με τίτλο: «Διαβίβαση φακέλου ΜΠΕ, μέσω ΗΠΜ, στο πλαίσιο της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 18MW, της εταιρείας SKGR PV10 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2012422925, που θα εγκατασταθεί στη θέση ΞΙΝΟΒΟΥΝΟ, της ΔΕ Κιλκίς, Δ. Κιλκίς, ΠΕ Κιλκίς» (υποκατηγορία Α2 – Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με Α/Α 02
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 8ο
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο/δραστηριότητα με τίτλο: «Διαβίβαση φακέλου ΜΠΕ, μέσω ΗΠΜ, στο πλαίσιο της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 70MW, της εταιρείας SKGR PV17 ΙΚΕ», που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2012425928, που θα εγκατασταθεί στη θέση Βοσκήσιμα, της ΔΕ Κιλκίς, Δ. Κιλκίς, ΠΕ Κιλκίς» (υποκατηγορία Α2 – Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με Α/Α 02)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 9ο
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο/δραστηριότητα με τίτλο: «Διαβίβαση φακέλου ΜΠΕ, μέσω ΗΠΜ, στο πλαίσιο της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 18MW, της εταιρείας SKGR PV18 ΙΚΕ», που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2012423329, που θα εγκατασταθεί στη θέση Πικρολίμνη, της ΔΕ Πικρολίμνη, Δ. Κιλκίς, ΠΕ Κιλκίς» (υποκατηγορία Α2 –

Ομάδα 10η:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με Α/Α 02)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Από την επίσκεψη – ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη στο Κιλκίς