Πολιτική

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς

Συνεδριάζει την Δευτέρα 23.1.23 δια ζώσεις, με ώρα έναρξης 6 το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνει δέκα έξι θέματα, που θα συζητηθούν και είναι τα εξής:

Θέμα 1ο Καθορισμός τρόπου καταβολής του τέλους κοινόχρηστων χώρων, έτους 2023

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο Παροχή γνώμης επί της υπ’ αριθμ. 6/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας περί Τιμολογιακής Πολιτικής, έτους 2023

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 3ο Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: “ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΑΙΚΟΙ ΣΤΑΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ” (ΦΕΚ 818/τεύχος Β΄/10.05.2011)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Θέμα 4ο Καθορισμός της δαπάνης καθαρισμού των οικοπέδων επί των οδών Στρωμνίτσης 12 και Γ. Αργυρίου 1 στην πόλη του Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

Θέμα 5ο Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Κιλκίς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο γενικό σχέδιο πολιτικής προστασίας με την κωδική ονομασία “ΒΟΡΕΑΣ”

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

Θέμα 6ο Αντικατάσταση τακτικού μέλους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 7ο Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ”

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 8ο Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο: «Διαβίβαση Φακέλου ΜΠΕ, μέσω ΗΠΜ, στο πλαίσιο της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου «Κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 25 MW και συνοδά έργα, της εταιρείας «GREEN PHOTOVOLTAIC Μ.Ι.Κ.Ε.», που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2211860024 και προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «ΣΟΥΛΤΟΓΙΑΝΝΑΙΪΚΑ», στις Τ.Κ. Μεγάλης Στέρνας, της Δ.Ε. Χέρσου του Δήμου Κιλκίς και στις Τ.Κ. Ποντοηράκλειας, Βαφιοχωρίου, Ευζώνων και Λιμνοτόπου και τη Δ.Κ. Πολυκάστρου της Δ.Ε. Πολυκάστρου του Δήμου Παιονίας, ΠΕ Κιλκίς, ΠΚΜ.).» (υποκατηγορία Α2, Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 02)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 9ο Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο: «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (MΠΕ) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση «Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 997,5 kW, της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ 3 ΜΙΚΕ», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο υπ. αριθ. 998 του αγροκτήματος Ν. Γυναικόκαστρου, της ΤΚ Ν. Γυναικόκαστρου, της ΔΕ Πικρολίμνης, του Δήμου Κιλκίς, της ΠΕ Κιλκίς (Π.Κ.Μ.)» (υποκατηγορία Α2, Ομάδα 10η:Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 05)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 10ο Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο: «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (MΠΕ) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση «Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 997,5 kW, της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ 1 ΜΙΚΕ», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο υπ. αριθ. 1110 του αγροκτήματος Ν. Γυναικόκαστρου, της ΤΚ Ν. Γυναικόκαστρου, της ΔΕ Πικρολίμνης, του Δήμου Κιλκίς, της ΠΕ Κιλκίς (Π.Κ.Μ.)» (υποκατηγορία Α2, Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 05)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 11ο Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο: «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (MΠΕ) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση «Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 997,5 kW, της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ 2 ΜΙΚΕ», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο υπ. αριθ. 990 του αγροκτήματος Ν. Γυναικόκαστρου, της ΤΚ Ν. Γυναικόκαστρου, της ΔΕ Πικρολίμνης, του Δήμου Κιλκίς, της ΠΕ Κιλκίς(Π.Κ.Μ.).» (υποκατηγορία Α2, Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 05)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 12ο Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο: «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (MΠΕ) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση «Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 997,5 kW, της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ 4 ΜΙΚΕ», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο υπ. αριθ. 73 του αγροκτήματος Άνω Αποστόλων, της ΤΚ Μαυρονερίου, της ΔΕ Πικρολίμνης, του Δήμου Κιλκίς, της ΠΕ Κιλκίς (Π.Κ.Μ.).» (υποκατηγορία Α2, Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 05)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 13ο Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο: «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (MΠΕ) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση «Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 997,5 kW, της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ 5 ΜΙΚΕ», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο υπ. αριθ. 843 του αγροκτήματος Άνω Αποστόλων, της ΤΚ Μαυρονερίου, της ΔΕ Πικρολίμνης, του Δήμου Κιλκίς, της ΠΕ Κιλκίς (Π.Κ.Μ.).» (υποκατηγορία Α2, Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 05)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 14ο Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο: «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (MΠΕ) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση «Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 997,5 kW, της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ 6 ΜΙΚΕ», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο υπ. αριθ. 1076 του αγροκτήματος Άνω Αποστόλων, της ΤΚ Μαυρονερίου, της ΔΕ Πικρολίμνης, του Δήμου Κιλκίς, της ΠΕ Κιλκίς (Π.Κ.Μ.).» (υποκατηγορία Α2, Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 05)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 15ο Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο: «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (MΠΕ) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση «Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 997,5 kW, της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ 7 ΙΚΕ», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο υπ. αριθ. 948 του αγροκτήματος Άνω Αποστόλων, της ΤΚ Μαυρονερίου, της ΔΕ Πικρολίμνης, του Δήμου Κιλκίς, της ΠΕ Κιλκίς (Π.Κ.Μ.).» (υποκατηγορία Α2, Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 05)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 16ο Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο: «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (MΠΕ) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση «Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 997,5 kW, της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ 7 ΙΚΕ», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο υπ. αριθ. 953 του αγροκτήματος Άνω Αποστόλων, της ΤΚ Μαυρονερίου, της ΔΕ Πικρολίμνης, του Δήμου Κιλκίς, της ΠΕ Κιλκίς (Π.Κ.Μ.).» (υποκατηγορία Α2, Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 05)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Περισσότερα

(ΔΑΣ–ΟΤΑ) Eργαζομένων ΟΤΑ Κιλκίς-Παιονίας: “Όχι άλλες θυσίες στο βωμό της εξοικονόμησης πόρων…”

Το πρόσφατο ατύχημα στην διεύθυνση Καθαριότητας του δήμου Κιλκίς που προκάλεσε το σοβαρό τραυματισμό της συμβασιούχου συναδέλφισσας μας, συνοδό απορριμματοφόρου, […]

Δείτε ακόμα

Όχι χαμηλά τα “πανώ”

Τείνει να εξελιχθεί, αν δεν έχει ήδη εξελιχθεί, σε … μόδα στο Κιλκίς η ανάρτηση ενημερωτικών “πανώ” σε χαμηλό ύψος, […]