Γενικά

Συνεδριάζει την Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 21.10.19 στις 7 το απόγευμα στο δημοτικό κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης για 16 θέματα.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Θέμα 1ο Έγκριση διανομής του υπ’ αριθμ. 705 οικοπέδου του Ο.Τ. 218Ν της πόλης του Κιλκίς, σε δύο (2) άρτια και οικοδομήσιμα, αυτοτελή και ανεξάρτητα οικόπεδα
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Νομική Υπηρεσία
Θέμα 2ο Αναμόρφωση [19η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2019
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 3ο Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων και στοιχεία Ισολογισμού Γ΄ τριμήνου 2019, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 4ο Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμων εκτάσεων σχολικών κλήρων Δήμου Κιλκίς [ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ: Α. Θεοδωράκιο (Τ.Κ. Κάτω Θεοδωρακίου), Διπόταμος και Μεταξοχώρι (Τ.Κ. Τερπύλου), Θεοδόσια, Μυλοχώρι (Τ.Κ. Αντιγόνειας), Κοιλάδι και Χειμαδιό (Τ.Κ. Κοιλαδίου), Κοκκινιά, Ριζανά (Τ.Κ. Ισώματος), Άνω Απόστολοι (Τ.Κ. Μαυρονερίου), Παλαιό Αγιονέρι, Δροσάτο, Μεγάλη Βρύση]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα 5ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κιλκίς και της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο: “Εργασίες συντήρησης 2ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς”
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 6ο Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: “Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς”
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων
Θέμα 7ο Καταβολή αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις στα μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς”
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων
Θέμα 8ο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κιλκίς στο Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων
Θέμα 9ο Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως δικαιούχων αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων
Θέμα 10ο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κιλκίς στην Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την εταιρική επωνυμία: “ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ”
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων
Θέμα 11ο Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης Καταστηματάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος δικαιοδοσίας Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα 12ο Έγκριση επικαιροποιημένων Μνημονίων Ενεργειών του Δήμου Κιλκίς σε περίπτωση φυσικών καταστροφών
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Γραφείο Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Θέμα 13ο Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων (τακτικός – αναπληρωματικός) ως τρίτο μέλος α) στην Τριμελή Επιτροπή εκτίμησης αγοραίας αξίας ζώων και ελέγχων και β) στη Β΄ θμια Τριμελή Επιτροπή εκτίμησης αγοραίας αξίας ζώων και ελέγχων
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων
Θέμα 14ο Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο/δραστηριότητα με τίτλο: “Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση “Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 499 KWe με καύση βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση οργανικών αποβλήτων της εταιρείας ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΑΝΕΚΑ ΑΕ”, που προτείνεται να εγκατασταθεί στο με αριθ. 440 αγροτεμάχιο της κοινότητας Πεδινού, ΔΕ Γαλλικού του Δήμου Κιλκίς ΠΕ Κιλκίς (Π.Κ.Μ.)”, (υποκατηγορία Α2 – ομάδα 10η – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με Α/Α 06)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Ποιότητας Ζωής
Θέμα 15ο Εκλογή δύο (2) αντιπροσώπων του Δήμου Κιλκίς στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων
Θέμα 16ο Εκλογή Εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Περισσότερα

Συνάντηση δημάρχου Κιλκίς με την πρόεδρο και τα στελέχη του ‘’Νηρέα’’ για τα Κέντρα Πρόληψης

Επίσκεψη στον δήμαρχο Κιλκίς Δημήτρη Κυριακίδη πραγματοποίησαν χθες η πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας […]

Δείτε ακόμα

Να σκεφθούν τα παιδιά

Πρόκειται για κατ΄επανάληψιν διατυπωθείσα γνώμη και θέση της στήλης, όσον αφορά στην σχέση της τοπικής (αυτο)διοίκησης με φορείς του υψηλού […]